Genbrugsstation

Ballerups genbrugsstation har åbent alle dage kl.10-18

Dog er der lukket den 24., 25. og 26. samt 31. december og den 1. januar.

Borgere og virksomheder kan aflevere alle typer affald - dog ikke mad og restaffald.

Vestforbrænding sørger for miljørigtig behandling og den bedste udnyttelse af ressourcer i affaldet.

Se de 24 andre genbrugsstationer i opladet, som du har mulighed for at benytte her

Mindre mængder affald kan afleveres på 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. 

Få mere information om 24 genbrugsstationer

Ballerup Genbrugsstation
Kommunens genbrugsstation finder du på:

Energivej 44
2750 Ballerup

Læs om Ballerup Genbrugsstation

Virksomheder
Der gælder særlige regler for virksomheder. De skal være registrerede og tilmeldt enten en abonnementsordning eller en ordning for betaling pr. besøg. Læs mere her

Køretøjer på højst 3.500 kg + en trailer må aflevere affald.

Adgangsbegrænsningen er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationen at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Cykel med trailer kan også benyttes, når der skal afleveres affald på genbrugsstationen.

Affald som ikke må afleveres på genbrugsstationen:

  • Mad- og restaffald skal i den privat beholder
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Medicinaffald - skal afleveres på apoteket 
  • Støvende asbest (læs mere her)

Du må kun aflevere affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Du må ikke bruge sorte eller andre uigennemsigtige sække.

De klare plastsække giver medarbejderne på genbrugsstationen bedre mulighed for at vejlede om sortering af dit affald.

Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne.

Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor man frit kan tage affald med sig hjem.

Af hensyn til den daglige drift kan du ikke ringe til genbrugsstationerne.

Kontakt Vestforbrænding
Der kan være mindre forskelle omkring affaldsmodtagelse og åbningstider på de forskellige genbrugsstationer. Hvis du er i tvivl om de lokale regler, så ring til:

Vestforbrændings Kundeservice
70 25 70 60

Er du i tvivl, når du opholder dig på genbrugsstationen, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Andre sider i Genbrugsstation

Kontakt

Kundeservice
Vestforbrænding

Mandag-torsdag
7.00-15.30

Fredag
7.00-15.00

70 25 70 60