Genbrugsstation

Ballerup_Genbrugsstation

Genbrugsstationen holder åbent i hverdage og weekender fra kl 10-18. Døgnåbent vil fortsat været lukket for borgere.

Ballerup Kommunes nye genbrugsstation har åbent 24/7.

Uden for bemandede åbningstider, vil genbrugsstationen være overvåget med kamera.

For at benytte genbrugsstationen uden for åbningstiderne, skal du være tilmeldt som privat eller som erhverv. Se mere under Døgnåbent.

Bemandet åbningstid alle dage kl.10-18, dog undtaget d. 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar.

Ønsker du at tilmelde dig døgnåbent-servicen som privat, skal du tilmelde dig på dette link:

Tilmelding privatkunder

Ønsker du at tilmelde dig som erhverv, skal du tilmelde dig på dette link:

Tilmelding erhvervskunder (hav dit P-nummer klar)

Når du har tilmeldt dig døgnåbent, får du en vedhæftet kvitteringsmail. Deri kan du se de telefonnumre der skal anvendes.

Mindre mængder affald kan afleveres på 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. 

Få mere information om 24 genbrugsstationer

Ballerup Genbrugsstation

Kommunens genbrugsstation finder du på:

Energivej 44

2750 Ballerup

Læs om Ballerup Genbrugsstation

Virksomheder

Der gælder særlige regler for virksomheder. De skal være registrerede og tilmeldt enten en abonnementsordning eller en ordning for betaling pr. besøg. Læs mere her

Køretøjer på højst 3.500 kg + en trailer må aflevere affald.

Adgangsbegrænsningen er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationen at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Cykel med trailer kan også benyttes, når der skal afleveres affald på genbrugsstationen.

Affald som ikke må afleveres på genbrugsstationen:

  • Mad- og restaffald skal i den privat beholder
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Medicinaffald - skal afleveres på apoteket 
  • Støvende asbest (læs mere her)

Du må kun aflevere affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Du må ikke bruge sorte eller andre uigennemsigtige sække.

De klare plastsække giver medarbejderne på genbrugsstationen bedre mulighed for at vejlede om sortering af dit affald.

Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne.

Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor man frit kan tage affald med sig hjem.

Af hensyn til den daglige drift kan du ikke ringe til genbrugsstationerne.

Kontakt Vestforbrænding

Der kan være mindre forskelle omkring affaldsmodtagelse og åbningstider på de forskellige genbrugsstationer. Hvis du er i tvivl om de lokale regler, så ring til Vestforbrændings Kundeservice på telefon: 70 25 70 60

Er du i tvivl, når du opholder dig på genbrugsstationen, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Andre sider i Genbrugsstation

Genbrugsstation for erhverv

Kontakt

Kundeservice
Vestforbrænding

Mandag-torsdag
7.00-15.30

Fredag
7.00-15.00

70 25 70 60