Bygge- & anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er det bygherren, der er ansvarlig for:

  • Korrekt håndtering
  • Korrekt sortering
  • Aflevering til godkendt modtageanlæg
  • Sørge for de nødvendige anmeldelser

Læs her, hvad du skal gøre: