Regler & gebyrer

Som borger i Ballerup Kommune skal du benytte de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed.

Det er obligatorisk for alle husstande at have beholdere til glas, papir, pap, plast, mad- og drikkekarton, metal, madaffald, restaffald og farligt affald.

Sidst på året sender kommunen en bidragsopgørelse, som viser hvad du skal betale i affaldsgebyr til næste år. Affaldsgebyr bliver opkrævet i to rater, som forfalder til betaling 1. januar og 1. juli.

Hvis din affaldsordning ændres i løbet af året, bliver dit affaldsgebyrer reguleret på den næstkommende bidragsopgørelse. Dit affaldsgebyrer bliver reguleret med tilbagevirkende kraft fra den dato din affaldsordning blev ændret.