Regler & priser

Alle i Ballerup Kommune er omfattet af de affaldsordninger, som kommunen tilbyder.

Samtlige husstande skal have beholdere til dagrenovation og papir stående – også hvis huset ikke er beboet.

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande - også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Her kan du se priser for renovation og affald for private husstande:

Gebyrer 2016 inkl. moms*

Fælles formål

 • Havebolig
 • Etagebolig
 • Sommerhus
 • Kolonihavehus

 

285 kr.
285 kr.
285 kr.
285 kr.

Dagrenovation - uanset boligtype

 • 125 liter sæk / 52 tømninger pr. år
 • 140 liter container / 52 tømninger pr. år
 • Ekstrasæk

Dagrenovation - etageboliger

 • 180 liter minicontainer / 52 tømninger pr. år
 • 240 liter minicontainer / 52 tømninger pr. år
 • 400 liter minicontainer / 52 tømninger pr. år
 • 660 liter minicontainer / 52 tømninger pr. år

 

1.039 kr.
1.045 kr.
31 kr.

 

1.310 kr.
1.559 kr.
2.641 kr.
3.256 kr.

Storskrald og haveaffald

 • Havebolig:  storskrald og haveaffald
 • Etagebolig:  containerordning
 • Sommerhus:  storskrald og haveaffald
 • Kolonihavehus

 

1.025 kr.
341 kr.
0 kr.
0 kr.

Pap, papir og glas

 • Havebolig
 • Etagebolig
 • Sommerhus
 • Kolonihavehus

 

164 kr.
83 kr.
83 kr.
83 kr

Farligt affald

 • Havebolig
 • Etagebolig
 • Sommerhus
 • Kolonihavehus

 

19 kr.
19 kr.
0 kr.
0 kr.

Genbrugsstation

 • Havebolig
 • Etagebolig
 • Sommerhus
 • Kolonihavehus

 

1.453 kr.
484 kr.
484 kr.
484 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Vær opmærksom på, at beløbene er afrundede

Du skal betale gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle husstande - også selv om du måske ikke benytter dem alle.

Her kan du se priser for renovation og affald (side 2-3):

Takster for Ballerup Kommunes affaldsgebyrer

I Priser & gebyrer (se ovenfor) kan du se, at du betaler for seks områder indenfor renovation og affald:

 1. Fælles formål
 2. Dagrenovation
 3. Storskrald og haveaffald
 4. Pap, papir & glas
 5. Farligt affald 
 6. Genbrugsstation

Her kan du se, hvad du betaler til for hvert af de seks områder:

Fælles formål
Gebyrer til fællesordninger i Vestforbrænding, kampagner, informationsmaterialer, administration og nye ordninger.

Dagrenovation
Her betaler du for udgifter til:

 • Transport af dagrenovation
 • Behandlingsafgifter for dagrenovation

Storskrald og haveaffald
Storskraldsordning for enfamiliehuse indeholder udgifter til:

 • Storskraldsindsamling
 • Indsamling af haveaffald
 • Behandlingsafgifter

Containerordningen for etageejendomme og boligselskaber indeholder udgifter til:

 • Indsamling
 • Behandling af storskrald i containere

Pap, papir & glas
Ordningen for enfamiliehuse indeholder udgifter til:

 • Villaindsamling af papir i beholdere 
 • Papir og glaskuber

Ordningen for etageboliger indeholder udgifter til:

 • Indsamling af pap i boligselskaber 
 • Papir og glaskuber

Farligt affald
Her betaler du for udgifter til:

 • Beredskab for farligt affald
 • Indsamling af farligt affald fra butikker og boligselskaber

Genbrugsstation
Adgang til at benytte 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.
INDSÆT LINK

I kommunens affaldsregulativ finder du alle regler for husholdningsaffald, fx om:

 • sortering og håndtering af affald
 • krav til adgangsforhold ved afhentning af affald

Regulativ for husholdningsaffald (2012)

Det ny regulativ for villaejere fra den 1. april 2017

Regulativ for den nye affaldsordning (2017)