Regler & priser

Som borger i Ballerup Kommune skal du benytte de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed.

Med den nye affaldsordning er det obligatorisk for alle husstande at have en beholder til mad- og restaffald, glas og papir, metal og plast.

Renovationsgebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten, som forfalder i to rater – første halvår og andet halvår. Hvis din affaldsordning ændres, vil gebyrerne blive reguleret på den næstkommende ejendomsskattebillet fra den dato din affaldsordning er ændret.

Du skal betale grundtakst for de fælles affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for alle - også selv om du ikke benytter dem.

Du betaler særskilt for tømning af din beholder til mad- og restaffald eller dagrenovation, hvis du stadig er på den gamle affaldsordning. Tømmegebyret afhænger af størrelsen på din beholder.

Årlige takster er inkl. moms.

Se takstbladet her

Se her hvordan du beregner dit gebyr

Renovationsgebyrerne bliver ikke reguleret på 2. rate i 2017. Reguleringen sker i stedet på ejendomsskattebilletten for 1. rate 2018. Renovationsgebyrerne bliver reguleret med tilbagevirkende kraft fra den dato din affaldsordning er ændret.

Ballerup Kommune er ved at indføre en ny affaldsordning, som gør det nemmere at sortere affald. Omlægningen til den ny affaldsordning falder sammen med beregning af renovationsgebyrer til 2. rate 2017. Derfor er reguleringen udsat.

I Priser & gebyrer (se ovenfor) kan du se, at du betaler for seks områder indenfor renovation og affald:

 1. Fælles formål
 2. Dagrenovation
 3. Storskrald og haveaffald
 4. Pap, papir & glas
 5. Farligt affald 
 6. Genbrugsstation

Her kan du se, hvad du betaler til for hvert af de seks områder:

Fælles formål
Gebyrer til fællesordninger i Vestforbrænding, kampagner, informationsmaterialer, administration og nye ordninger.

Dagrenovation
Her betaler du for udgifter til:

 • Transport af dagrenovation
 • Behandlingsafgifter for dagrenovation

Storskrald og haveaffald
Storskraldsordning for enfamiliehuse indeholder udgifter til:

 • Storskraldsindsamling
 • Indsamling af haveaffald
 • Behandlingsafgifter

Containerordningen for etageejendomme og boligselskaber indeholder udgifter til:

 • Indsamling
 • Behandling af storskrald i containere

Pap, papir & glas
Ordningen for enfamiliehuse indeholder udgifter til:

 • Villaindsamling af papir i beholdere 
 • Papir og glaskuber

Ordningen for etageboliger indeholder udgifter til:

 • Indsamling af pap i boligselskaber 
 • Papir og glaskuber

Farligt affald
Her betaler du for udgifter til:

 • Beredskab for farligt affald
 • Indsamling af farligt affald fra butikker og boligselskaber

Genbrugsstation
Adgang til at benytte 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.
Se mere her

I kommunens affaldsregulativ finder du alle regler for husholdningsaffald i den nye affaldsordning nedenfor

Regulativ for husholdningsaffald

Andre sider i Regler & priser