Regler & priser

Som borger i Ballerup Kommune skal du benytte de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed.

Med den nye affaldsordning er det obligatorisk for alle husstande at have en beholder til mad- og restaffald, glas og papir, metal og plast.

Renovationsgebyrerne opkræves på ejendomsskattebilletten, som forfalder i to rater – første halvår og andet halvår. Hvis din affaldsordning ændres, vil gebyrerne blive reguleret på den næstkommende ejendomsskattebillet fra den dato din affaldsordning er ændret.

SOCIALE MEDIER