Fyrværkeri

Her kan du se, hvordan fyrværkeri skal afleveres til genbrug eller til affald:

Lovligt, ubrugt fyrværkeri kan afleveres på genbrugsstationen.

Her skal det afleveres til Farligt affald.

Hvad er lovligt fyrværkeri?
Lovligt fyrværkeri er mærket med et:

  • SIK-nummer
  • BRS-nummer
  • CE-mærke 

Hvis fyrværkeriet ikke er udstyret med en af disse former for mærkning, er det ulovligt og må ikke afleveres på genbrugsstationen.

Hvad gør jeg ved ulovligt fyrværkeri?
Er du i besiddelse af ulovligt fyrværkeri, skal du kontakte politiet, som sørger for, at det bliver hentet.

Ulovligt fyrværkeri må ikke afleveres på politistationen.

Brugt fyrværkeri må du gerne smide i beholderen til restaffald.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60