Restaffald

 

Restaffald er alt det affald som du har tilbage, når du er færdig med at sortere i mad, plast, glas, metal og papir.

Husk, hvis du er i tvivl om dit affald kan genanvendes, skal du smide det til restaffald. 

Husk at restaffald skal emballeres forsvarligt i poser

SOCIALE MEDIER