Restaffald

restaffald-sortering

Restaffald er alt det affald som du har tilbage, når du er færdig med at sortere i mad, plast, glas, metal og papir.

Husk, hvis du er i tvivl om dit affald kan genanvendes, skal du smide det til restaffald. 

Husk at restaffald skal emballeres forsvarligt i poser

 • Bleer
 • Chips- og kaffeposer
 • Flamingo
 • Gavepapir
 • Kattegrus
 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Snavset emballage
 • Medicinglas, tomme

Elektronik, fx:

 • Mobiltelefoner
 • El-tandbørster
 • Tastaturer 

Elektronik skal i miljøboksen og afleveres til storskrald eller køres på genbrugsstationen.

Materiale mærket med faresymboler, fx:

 • Dunke mærket med faresymboler
 • Flasker mærket med faresymboler 

Materialer med faresymboler skal i den røde miljøboks eller afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.

Batterier

Læg batterier i den røde miljøboks til farligt affald og stil den på låget af din affaldsbeholder til mad- og restaffald, når den er fyldt.

Så sørger skraldemanden for at den bliver hentet samme med dit mad- og restaffald, og at du får leveret en ny miljøboks.

Husk at skriv navn og adresse på din miljøboks.

Du skal altid lægge bleer og ekskrementer fra kæledyr i en tæt plastpose.

Plastposen lægges i affaldsbeholderen.

Sod og aske skal være pakket godt ind. Ellers kan der stå en stor støvsky op fra affaldet under tømningen til stor gene for skraldemanden.

Asken skal være helt fri for gløder og kold, før den lægges i sækken/beholderen - pak gerne ind i fugtige aviser.

Restaffald bliver hentet hver uge, sammen med dit madaffald.

På Vestforbrændingens selvbetjening, kan du se hvornår du får hentet mad- og restaffald.

Sådan gør du:
• Gå ind på Selvbetjening for affald (se link nedenfor)
• Indtast kommune, adresse og husnummer
• Tryk ”søg”
• Så får du en oversigt over, hvornår skraldemanden næste gang afhenter dine forskellige former for affald
• Du kan også få et overblik over dine tømmerdage de næste 20 uger. Så klikker du bare på ”Tømmekalender” i øverste venstre hjørne af skærmen. 

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60