Farligt affald for viceværter

Her kan du læse, hvordan du som vicevært eller pedel skal:

 • anmelde farligt affald
 • opbevare farligt affald
 • afskaffe farligt affald

Farligt affald opbevares i de fleste boligforeninger i et miljøskab, men et aflåst rum kan også bruges, hvis det opfylder visse krav.

Krav til opbevaringsplads til farligt affald
Farligt affald skal opbevares og håndteres, så der ikke kan ske spild eller afdampning til jord, kloak eller luft.

Det betyder, at opbevaringsstedet skal være:

 • overdækket
 • beskyttet mod vejrlig
 • udstyret med fast, tæt gulvbelægning i beton eller asfalt
 • udstyret med en 5 cm opkant til spild eller en spildbakke, som kan indeholde min. 200 liter
 • uden direkte forbindelse til kloak eller afløb
 • med god ventilation

Har du spørgsmål?
Er du i tvivl om reglerne for opbevaring og håndtering af en bestemt slags affald, kan du kontakte Vestforbrændings kundeservice.

Husk altid at kontakte kommunen for at få en godkendelse af indretning og opbevaring af farligt affald.

HVOR SKAL VICEVÆRTEN HENVENDE SIG?

Tømning af miljøskabe sker i faste intervaller. Er jeres skab fyldt op før tid, er det muligt og bestille en ekstratømning.

Bestil en ekstra tømning ved at sende en mail til smoka@smoka.dk

Husk at skrive Tømning af miljøskab i emnefeltet.

Husk at skrive:

 • Navn på kontaktperson
 • Boligselskab
 • Adresse
 • Telefonnummer.

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60