Forældresamarbejde og forældreindflydelse

Ballerup Kommune betragter det som en fælles opgave for forældre og professionelle at skabe forudsætningerne for det enkelte barn og den samlede børnegruppes trivsel, udvikling og læring i de kommunale dagtilbud.

Læs mere om forældre som samarbejdspartnere i Ballerup kommune her

Som forælder har du mulighed for at blive valgt til forældrebestyrelsen og få indflydelse på principperne for institutionens pædagogiske arbejde.

Se vedtægterne for forældrebestyrelse i dagtilbud her  

SOCIALE MEDIER