Vision for dagtilbud i Ballerup Kommune

Det pædagogiske arbejde i Ballerup Kommunes dagtilbud tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven samt i kommunens egne politikker og indsatsområder.

Du kan læse mere om Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi her

For dagtilbuddene er der udarbejdet en vision, som beskriver dagtilbuddet, som Ballerup Kommune ønsker, det skal se ud i 2020.

Visionen hedder 'Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud', og visionens overordnede målsætninger er:

  • Alle børn trives og udvikler sig
  • Leg og læring går nye veje
  • Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

 

Ballerup Kommune arbejder med at skabe en god og tryg skolestart for alle børn.

Der er udarbejdet en pjece, som indeholder fælles principper og perspektiver for den gode skolestart samt eksempler på praksisformer, der kan understøtte den bedst mulige skolestart for barnet.

Du kan se pjecen 'Fælles om en god skolestart' her