Forældre spiller en afgørende rolle

Unge kan have brug for hjælp til at komme i bedre trivsel, hvis den unge fx: 

 • Ofte er nedtrykt og ked af det.
 • Udviser bekymrende adfærd over længere tid - fx ikke spiser normalt, misbruger rusmidler eller skader sig selv.
 • Isolerer sig fra andre.
 • Ikke vil i skole.
 • Mistrives i klassen.
 • Har svært ved at indgå i skole eller fritidstilbud.

Konsekvenserne af mistrivsel kan følge den unge resten af livet. Da unge ikke har samme handlemuligheder som voksne, er det vigtigt at forældre støtter unge, så de får de bedste forudsætninger for at trives både hjemme, i skolen og i deres fritid. Her er nogle råd:

 • Skab muligheder for at tale med dit barn - og lad dit barn tale. Den største hjælp er at lytte interesseret.
 • Fortæl dit barn, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Hold kontakt med forældrene til dine børns venner, så I kan dele erfaringer og være fælles om at sætte rammer for, hvad jeres børn må.
 • Vær opmærksom på, om dit barn har det godt i skolen.
 • Vær interesseret i, hvad dit barn laver i fritiden, og støt dit barn i at have gode fritidsinteresser.