Ballerup fritidsordning (BFO)

I Ballerup Kommune hedder skolefritidsordningen BFO - Ballerup FritidsOrdning.

Hvordan skriver jeg mit barn op til BFO?
Når du indskriver dit barn i den kommunale folkeskole, har dit barn samtidig mulighed for at blive indskrevet i den BFO, som hører til den pågældende skole. BFO’en modtager børn i alderen 6-9 år. 
Læs mere om indskrivning her

Hvorfor skal jeg vælge at bruge BFO'en?
BFO’en er et sted, hvor der foruden pasning også sker udvikling og samvær. Her kan barnet både være sammen med sine klassekammerater og stifte bekendtskab med andre børn og voksne. I BFO’en udbygger barnet sine relationer til andre og samler indtryk og viden om sin egen og andres verden.

Hvad koster BFO'en?
Se her, hvad det koster for en plads i BFO'en 

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO
I Mål- og indholdsbeskrivelsen for BFO kan du læse om deres virksomhed og det vigtige pædagogiske arbejde, der foregår omkring den del af børnenes skoledag, der ligger ud over og i forlængelse af skolens undervisning.