Tilsyn & Dialogmøder

Der er ca. 13.000 almene boliger i Ballerup fordelt på ungdomsboliger, familieboliger og ældre- og plejeboliger.

Det svarer til ca. 55 % af boligerne i kommunen.

Ballerup Kommune fører tilsyn med de almene boligselskaber. Tilsynet sikrer en forsvarlig drift efter de regler, der er fastsat i lov om almene boliger.

Tilsynets opgaver er blandt andet:

  • boligernes økonomi, årsregnskaber m.m.
  • boligernes vedligeholdelsestilstand
  • udformning af nye vedtægter og ændringer af disse
  • beboerdemokratiske godkendelser
  • udlejning

Dialogmøder mellem kommunen og de almene boligselskaber er med til at give Ballerup Kommune større viden om det almene boligområde.

Med dialogmøder kan problemer i højere grad opdages, før de udvikler sig, og kommunen får et bedre grundlag for at føre tilsyn med boligorganisationerne.

Dialogmøderne omhandler:

  • boligområdernes fysiske rammer
  • beboersammensætningen
  • administrationen

Kontakt

Ballerup Kommune

By, Erhverv og Miljø

Almene boliger

Send en sikker besked

72 30 95 45