Kolonihaver

Her kan du læse om byggeri i kolonihaver.

Der findes ikke samme regler for at bygge kolonihavehuse, som for anden fast ejendom.

Som udgangspunkt kan kolonihavehuse derfor opføres uden tilladelse, når: 

Tilladelse

Du skal dog have tilladelse af haveforeningens bestyrelse, hvis du ønsker at:

  • Bygge nyt hus
  • Bygge om
  • Bygge til

Dispensation

Hvis byggeriet kræver dispensation fra en eventuel lokalplan eller deklaration, er det haveforeningens bestyrelse, som skal søge om dispensation hos Ballerup Kommune.

Læs mere om dispensation i byggesager

Registrering i BBR

Husk at du som bygningsejer er forpligtet til at indberette bygninger til BBR (Bygnings- og Boligregistret).    

Kolonihavehusets aftrækssystemer og vand- og afløbsinstallationer skal opfylde kravene i Bygningsreglementet (kapitel 8.4) og være i både lovlig og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  

Information til Ballerup Kommune

Når din kolonihave er tilsluttet afløb, skal du informere kommunen.

Det er tilstrækkeligt at informere os i en mail til mt-bbr@balk.dk

Du er også velkommen til at udfylde skemaet:

Erklæring / færdigmelding fra autoriseret kloakmester

Det udfyldte skema sendes ligeledes til mt-bbr@balk.dk

Registrering i BBR

Som bygningsejer er du også forpligtet til at indberette kloakforhold til BBR (Bygnings- og Boligregistret).       

Har du spørgsmål om kolonihaver, skal du i første omgang kontakte bestyrelsen i din haveforening.

 

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk