Nyttehaver & kolonihaver

Ballerup Kommune har godt 700 nyttehaver og 3.300 kolonihaver

Forskellen på en nyttehave og en kolonihave er, at at nyttehaver ligger på kommunens jord, mens kolonihaver ligger på stats- eller privatejet jord.

Lej en nyttehave
Som borger i kommunen kan du leje en nyttehave til dyrkning af grøntsager m.m. Kontakt nyttehaveforeningerne og hør om om ledige haver, priser m.m.

Egebjergs Grønne Fingre
Mergeltoften 3 + 16
2750 Ballerup

Kontakt Betina Wishoff
Telefon 44 68 90 03

Fløjholm Nyttehaveforening
Marbækvej 3
2750 Ballerup

Antal haver: 116 stk.

Kontakt foreningen på mail: flojholm@gmail.com
Formand Anita Sloth

Råmosen Nyttehaveforening
Råmosevej 60
2750 Ballerup

Antal haver: 381 stk.

Kontakt foreningen via www.nf-raamosen.dk

Skovlunde Nyttehaveforening 
Ejby Frugtplantage
Ejbyvej 82 og 109A
2740 Skovlunde

Antal haver: 157 stk.

Kontakt Karen Eva Smith
Telefon 44 91 04 62 (mellem 17-19) 

Læs mere på www.skovlundenyttehaver.dk

Stengården Nyttehaveforening
Jonstrupvej 140
2750 Ballerup

Antal haver: 55 stk.

Kontakt Charlotte Lind Hansen
Email kochlindhansen@hotmail.com
Telefin 24 34 14 55

Læs mere på www.stengaarden.se

Andre sider i Nyttehaver & kolonihaver

Kontakt

Center for
Ejendomme

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail