Nyttehaver & kolonihaver

Ballerup Kommune har godt 700 nyttehaver og 3.300 kolonihaver

Forskellen på en nyttehave og en kolonihave er, at at nyttehaver ligger på kommunens jord, mens kolonihaver ligger på stats- eller privatejet jord.

Som borger i kommunen kan du leje en nyttehave til dyrkning af grøntsager m.m. 

Kontakt nyttehaveforeningerne nedenfor og hør om om ledige haver, priser m.m.

Egebjergs Grønne Fingre
Mergeltoften 3 + 16
2750 Ballerup

Kontakt Kirsten Neumann
Telefon 23 27 10 21

Fløjholm Nyttehaveforening
Marbækvej 3
2750 Ballerup

Antal haver: 116 stk.

Kontakt foreningen på mail: flojholm@gmail.com
Formand Anita Sloth

Råmosen Nyttehaveforening
Råmosevej 60
2750 Ballerup

Antal haver: 381 stk.

Kontakt foreningen via www.nf-raamosen.dk

Skovlunde Nyttehaveforening 
Ejby Frugtplantage
Ejbyvej 82 og 109A
2740 Skovlunde

Antal haver: 157 stk.

Kontakt Karen Eva Smith
Telefon 44 91 04 62 (mellem 17-19) 

Læs mere på www.skovlundenyttehaver.dk

Stengården Nyttehaveforening
Jonstrupvej 140
2750 Ballerup

Antal haver: 55 stk.

Kontakt Charlotte Lind Hansen
Email kochlindhansen@hotmail.com
Telefon 24 34 14 55

Læs mere på www.stengaarden.se

Der er 12 kolonihaveforeninger i Ballerup kommune:

HF Brøndgården
Vestbuen 73

HF Godthåb
Ved Hanevad 8A

HF Hanevadshold
Ved Hanevad 8B

OF Harrestrup
Harrestrupvej 157

Harrestrup Andelshaveforening
Harrestrupvej 181

HF Hestholm
Vestbuen 75

HF Højvænge
Ågerupvej 100

HF Kildegården
Harrestrupvej 145

HF Rønhøjgård
Ågerupvej 74

HF Stuvehøjgård
Ågerupvej 42

HF Tjørnebjerg
Ågerupvej 110

OF Ågerup
Ågerupvej 68

Info. følger snarest.

Når din kolonihave er tilsluttet afløb, skal du informere kommunen.

Sådan gør du
Det er tilstrækkeligt at informere os i en mail til c-mt-brr@balk.dk

Du er også velkommen til at udfylde skemaet:

Erklæring / færdigmelding fra autoriseret kloakmester

Det udfyldte skema sendes ligeledes til c-mt-brr@balk.dk

Andre sider i Nyttehaver & kolonihaver

Kontakt

Center for
Ejendomme

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail