Master & antenner

Læs om regler for opsætning af master og antenner til privat og kommercielt brug.

Hvad kræver anmeldelse?

 • Satellit/parabolantenner med diameter over 1 meter
 • Antennesystemer
 • Vindmøller i landzone

Hvad kræver ikke anmeldelse?

 • Satellit/parabolantenner med diameter på højst 1,0 meter
 • CE-mærkede tagantenner

Tjek planer og vedtægter
Der kan dog være fastsat regler i lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste dokumenter. 

Du kan finde lokalplaner og byplanvedtægter her

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
​Se sagsbehandlingstiden her

Hvad kræver byggetilladelse?

 • Master til brug for elektronisk kommunikationsnet
 • Antenner som fremtidigt kan opsættes i masten
 • Teknikbygninger
 • Installationskabiner
 • Vindmøller i landzone

Byggetilladelser skal søges, før materialet opføres eller opsættes.

Hvad kræver ikke tilladelse?

 • Almindeligt vedligehold
 • Udskiftning af antenner med tilsvarende nye antenner

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
​Se sagsbehandlingstiden her

Du skal sende din ansøgning gennem bygogmiljø.dk 

Dit ansvar som ejer
Som ejer af mast eller antenne har du ansvar for at:

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
​Se sagsbehandlingstiden her

Når du får byggetilladelse, skal du både anmelde tidspunkt for byggestart og byggeafslutning til kommunen.

Du anmelder begge dele gennem Byg & Miljø.

Anmeld byggestart
Du skal indsende byggeriets påbegyndelsesdato til kommunen, da din byggetilladelse udløber, hvis du ikke har startet byggeriet inden for ét år efter modtagelsen af byggetilladelsen.

Læs her, hvordan du indsender byggeriets påbegyndelsestidspunkt gennem Byg & Miljø

Færdigmeld dit byggeri
Du skal færdigmelde dit byggeri, så kommunen kan afslutte din byggesag.

Læs her, hvordan du færdigmelder dit byggeri på Byg & Miljø

Strider dit planlagte opsætning af en mast eller antenne imod lovgivningen, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Du søger om dispensation i forbindelse med din ansøgning om byggetilladelse. 

Læs her, hvordan du søger dispensation

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk