Spildevandsplan

Her kan du læse om spildevandet, som du leder ud i kloakken:

Center for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune har i samarbejde med Forsyning Ballerup udarbejdet Ballerup Kommunes Spildevandsplan 2017-2027, hvor der særligt er fokus på:

•    Håndtering af klimaforandringerne
•    Separatkloakering af de fælleskloakerede områder
•    Forbedring af spildevandsforholdene i det åbne land
•    Opdatering af udledninger til recipienter
•    Fælles administrationsgrundlag på spildevandsområdet

Læs Spildevandsplan 2017 - 2027 her

Forslag til Spildevandsplan 2017 – 2027 har været i høring i perioden 1. november 2016 til 9. januar 2017, hvilket medførte mindre justeringer. Det er vurderet, at de ændringer, som er indgået under høringen ikke medfører en ny miljøscreening.

Bilag
Her finder du samtlige bilag til Spildevandsplan 2017 - 2027:
Efter påske vil kort være tilgængelige digitalt.

Bilag 1: Ord-og begrebsliste

Bilag 2: Recipientbeskrivelser

Bilag 3: Risikoområder jf. Klimatilpasningsplanen

Bilag 4: Fælles administrationsgrundlag om retningslinjer for udledning til Harrestrup Å-systemet

Bilag 5: Kloakskema og beskrivelse til kloak-og U-skema

Bilag 6: Kort - Status separatkloakering

Bilag 7: Kort - Status fælleskloakeret område

Bilag 8: Kort - Status regnvandsområde

Bilag 9: Områdebeskrivelser

Bilag 10: Private spildevandslaug

Bilag 11: Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Bilag 12: Kort - Planlagt spildevandskloakering

Bilag 13: Kort - Planlagt regnvandskloakering

Bilag 14: Kort - Mulighedskort

Bilag 15: Kort - Mulig nedsivning af husspildevand

Bilag 16: Udløbsskema

 

Kort

Mulighedskort for nedsivning
Her kan du se mulighederne for lokalnedsivning af regnvand

Spildevandsområder inkl. faser for seperatkloakering
Her kan du se de enkelte spildevandsområder og tidspunkter for separatkloakering

Spildevand i det åbne land
Her kan du se de forskellige renseklasser og  mulighederne for nedsivning af husspildevand