Separatkloakering

Spildevand for sig- regnvand for sig

Politikerne i Ballerup Kommune har besluttet, at spildevand og regnvand skal løbe i hver sit rørsystem i hele kommunen i 2050. Det betyder, at Novafos de kommende år går i gang med at lægge nye rør i vejene i de sidste 5 % af Ballerup Kommune, hvor spildevand og regnvand stadig løber i samme rør. Dette kaldes separatkloakering. Det er et omfattende projekt, der efter planen kommer til at løbe frem til 2050 og omfatte i alt 700 husstande i kommunen. 

På Novafos ’s hjemmeside er samlet det meste vedrørende separatkloakering.