Kulturtjenesten

Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For at skabe de bedst tænkelige rammer for dette møde, er børnekulturarbejdet organiseret i Kulturtjenesten. Målet for arbejdet er, at videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft i kommunen og sikre børns og unges møde med kultur i deres hverdag.

Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Ballerups kulturinstitutioner, idræts- og foreningsliv og fem kulturnetværkskoordinatorer fra dagtilbud, BFO, skole og klub. Disse koordinatorer repræsenterer det lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt. 

Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015. Det er Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der er tovholder på indsatsen. 

SOCIALE MEDIER