Forældrebetaling og tilskud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Ballerup Kommune skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud. 

Hvert år offentliggøres de aktuelle takster for en plads i dagtilbud samt for økonomisk friplads.

Takster for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup kommune

Takster for 2020

Dagpleje 0-2 år inkl. kost

Kr.  3.074 mdl.

Vuggestue 0-2 år

Kr.  3.106 mdl.

Frokost vuggestue 0-2 år

Kr.     600 mdl

Flexplads 0-2 år

Kr.  2.330 mdl.

Frokost flexplads 0-2 år

Kr.     360 mdl.

Børnehave fra 3 år

Kr.  1.737 mdl.

Frokost børnehave fra 3 år

Kr.     660 mdl.

Flexplads fra 3 år

Kr.  1.303 mdl.

Frokost flexplads fra 3 år

Kr.     396 mdl.

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 0-2 år*

Kr.  2.070 mdl.

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 3-5 år*

Kr.  1.198 mdl.

BFO (1/1-30/4 2020)

Kr.  1.300 mdl.

BFO fra 1. maj 2020

Kr.  1.350 mdl.

Byggelegeplads/klub**

Kr.     381 mdl.

Ungdomsklubber fra 14 år**

Kr.     149 mdl.

Kombinationstilbud kontakt pladsanvisning for pris. 

*forbeholdt forældre på barsel

**hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning. 

Ballerup kommune har aldersrelaterede takster for 0-5 år. Taksten følger barnets alder uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave. 

Udmeldelse: Skal ske på følgende link

Der er 1 måneds udmeldelsesfrist til den 1. og 15. i en måned. 

Søskenderabat: Er der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution og privat pasning ydes der søskenderabat. Søskenderabatten ydes til de ældste børn med 50 %. Gælder ikke børn optaget på byggelegeplads/klub og Ungdomsklub. 

Friplads: Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegeplads og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år. Grænsen er max kr. 563.800 i husstandsindkomst. Indtægtsgrænsen for enlig forsørgere forhøjes med kr. 63.506 og med kr. 7.000 pr. barn ud over det først barn. 

Ansøgning om friplads skal søges på følgende link

 

Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegepladser og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år.

Se mere her

Enlig forsørger erklæring

Kontakt

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Adgang til
selvbetjening:

Mandag: 08:30-16:00
Tirsdag:  08:30-16:00
Onsdag:  08:30-16:00
Torsdag: 08:30-18:00
Fredag:   08:30-13:00

4477 2000

E-mail

Digital post