Forældrebetaling og tilskud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Ballerup Kommune skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud. 

Hvert år offentliggøres de aktuelle takster for en plads i dagtilbud samt for økonomisk friplads.

Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegepladser og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år. Grænsen for bevilling af økonomisk friplads er max kr. 516.800 i husstandsindkomst. Ved husstandsindkomst under kr.166.401 ydes der 100 % økonomisk friplads. Indtægtsgrænsen for enlige forsørgere forhøjes med kr. 58.211. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7.000 pr. barn udover det første barn.

Ansøg om friplads i dagtilbud

Andre sider i Forældrebetaling og tilskud

Kontakt

Borgerservice

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail

Digital post