Forældrebetaling og tilskud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Ballerup Kommune skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud. 

Hvert år offentliggøres de aktuelle takster for en plads i dagtilbud samt for økonomisk friplads.

Takster for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup kommune

Takster for 2018Dagpleje 0-2 år inkl. kost Kr. 3.194 mdl.
Vuggestue 0-2 år Kr. 3.162 mdl.
Frokost vuggestue 0-2 år Kr.    586 mdl.
Flexplads 0-2 år Kr. 2.372 mdl.
Frokost flexplads 0-2 år Kr.    352 mdl.
Børnehave fra 3 år Kr. 1.851 mdl.
Frokost børnehave fra 3 år  Kr.    603 mdl.
Flexplads fra 3 år Kr. 1.388 mdl.
Frokost flexplads fra 3 år Kr.    362 mdl.
BFO Kr. 1.234 mdl.
Byggelegeplads/klub* Kr.    395 mdl.
Ungdomsklub fra 14 år Kr.    125 mdl.

*hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning.

Ballerup kommune har aldersrelaterede takster for 0-5 år. Taksten følger barnets alder uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave.

Søskenderabat: Er der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution og privat pasning ydes der søskenderabat. Søskenderabatten ydes til de ældste børn med 50 %. Gælder ikke børn optaget på byggelegeplads/klub og Ungdomsklub.

Friplads: Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegeplads og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år.

Grænsen for bevilling af økonomisk friplads er max. kr. 539.800 i husstandsindkomst. Indtægtsgrænsen for enlige forsørgere forhøjes med kr. 60.601.

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7.000 pr. barn udover det første barn.

Ansøgning om friplads

Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegepladser og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år.

Se mere her

 

Kontakt

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Åbningstider:
Mandag 10.00 - 15.00
Tirsdag  10.00 - 15.00
Onsdag  Lukket
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag   10.00 - 13.00

4477 2000

E-mail

Digital post