Forældrebetaling og tilskud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Ballerup Kommune skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud. 

Hvert år offentliggøres de aktuelle takster for en plads i dagtilbud samt for økonomisk friplads.

Takster for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup kommune

Takster for 2019

Dagpleje 0-2 år inkl. kost

Kr.  3.211 mdl.

Vuggestue 0-2 år

Kr.  3.054 mdl.

Frokost vuggestue 0-2 år

Kr.     594 mdl

Flexplads 0-2 år

Kr.  2.291 mdl.

Frokost flexplads 0-2 år

Kr.     356 mdl.

Børnehave fra 3 år

Kr.  1.712 mdl.

Frokost børnehave fra 3 år

Kr.     634 mdl.

Flexplads fra 3 år

Kr.  1.284 mdl.

Frokost flexplads fra 3 år

Kr.     380 mdl.

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 0-2 år*

Kr.  2.037 mdl.

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 3-5 år*

Kr.  1.182 mdl.

BFO

Kr.  1.223 mdl.

Byggelegeplads/klub**

Kr.     414 mdl.

Ungdomsklubber fra 14 år**

Kr.     139 mdl.

Kombinationstilbud kontakt pladsanvisning for pris. 

*forbeholdt forældre på barsel

**hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning.

Ballerup kommune har aldersrelaterede takster for 0-5 år. Taksten følger barnets alder uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave. 

Udmeldelse: Skal ske på følgende link

Der er 1 måneds udmeldelsesfrist til den 1. og 15. i en måned. 

Søskenderabat: Er der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution og privat pasning ydes der søskenderabat. Søskenderabatten ydes til de ældste børn med 50 %. Gælder ikke børn optaget på byggelegeplads/klub og Ungdomsklub. 

Friplads: Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegeplads og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år. Grænsen er max kr. 551.700 i husstandsindkomst. Indtægtsgrænsen for enlig forsørgere forhøjes med kr. 62.139 og med kr. 7.000 pr. barn ud over det først barn. 

Ansøgning om friplads skal søges på følgende link

Takster for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup kommune

Takster for 2018Dagpleje 0-2 år inkl. kost Kr. 3.194 mdl.
Vuggestue 0-2 år Kr. 3.162 mdl.
Frokost vuggestue 0-2 år Kr.    586 mdl.
Flexplads 0-2 år Kr. 2.372 mdl.
Frokost flexplads 0-2 år Kr.    352 mdl.
Børnehave fra 3 år Kr. 1.851 mdl.
Frokost børnehave fra 3 år  Kr.    603 mdl.
Flexplads fra 3 år Kr. 1.388 mdl.
Frokost flexplads fra 3 år Kr.    362 mdl.
BFO Kr. 1.234 mdl.
Byggelegeplads/klub* Kr.    395 mdl.
Ungdomsklub fra 14 år Kr.    125 mdl.

*hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning.

Ballerup kommune har aldersrelaterede takster for 0-5 år. Taksten følger barnets alder uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave.

Søskenderabat: Er der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution og privat pasning ydes der søskenderabat. Søskenderabatten ydes til de ældste børn med 50 %. Gælder ikke børn optaget på byggelegeplads/klub og Ungdomsklub.

Friplads: Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegeplads og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år.

Grænsen for bevilling af økonomisk friplads er max. kr. 539.800 i husstandsindkomst. Indtægtsgrænsen for enlige forsørgere forhøjes med kr. 60.601.

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7.000 pr. barn udover det første barn.

Ansøgning om friplads

Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegepladser og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år.

Se mere her

 

Kontakt

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Åbningstider:
Mandag 10.00 - 15.00
Tirsdag  10.00 - 15.00
Onsdag  Lukket
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag   10.00 - 13.00

4477 2000

E-mail

Digital post