Takster og tilskud

Ballerup kommune har aldersrelaterede takster for 0-5 år. Taksten følger barnets alder, uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave.

Takster for 2021 for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup Kommune

Dagpleje 0-2 år inkl. kost: 3.073 kr./måned

Vuggestue 0-2 år:  3.104 kr./måned

Frokost vuggestue 0-2 år: 608 kr./måned

Flexplads 0-2 år:  2.328 kr./måned

Frokost flexplads 0-2 år:  365 kr./måned

Børnehave fra 3 år: 1.727 kr.(måned

Frokost børnehave fra 3 år: 666 kr./måned

Flexplads fra 3 år: 1.295 kr./måned

Frokost flexplads fra 3 år: 400 kr./måned

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 0-2 år*: 2.060 kr./måned

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 3-5 år*: 1.203 kr./måned

BFO: 1.395 kr./måned

Byggelegeplads/klub**: 383 kr./måned

Ungdomsklubber fra 14 år**: 164 kr./måned

Noter: 

* betyder: Forbeholdt forældre på barsel

** betyder: Hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning.

Ballerup kommune har aldersrelaterede takster for 0-5 år. Taksten følger barnets alder, uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave.

Takster for 2020 for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup Kommune

Dagpleje 0-2 år inkl. kost: 3.074 kr./måned

Vuggestue 0-2 år:  3.106 kr./måned

Frokost vuggestue 0-2 år: 600 kr./måned

Flexplads 0-2 år:  2.330 kr./måned

Frokost flexplads 0-2 år:  360 kr./måned

Børnehave fra 3 år: 1.737 kr.(måned

Frokost børnehave fra 3 år: 660 kr./måned

Flexplads fra 3 år: 1.303 kr./måned

Frokost flexplads fra 3 år: 396 kr./måned

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 0-2 år*: 2.070 kr./måned

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 3-5 år*: 1.198 kr./måned

BFO fra 1. maj 2020: 1.350 kr./måned

Byggelegeplads/klub**: 381 kr./måned

Ungdomsklubber fra 14 år**: 149 kr./måned

Noter: 

* betyder: Forbeholdt forældre på barsel

** betyder: Hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning.

Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegepladser og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år.

Se mere om Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud her

Enlig forsørger erklæring

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Ballerup Kommune skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud. 

Hvert år offentliggøres de aktuelle takster for en plads i dagtilbud samt for økonomisk friplads.

Er der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution og privat pasning gives der søskenderabat.

Søskenderabatten gives til de ældste børn med 50 %.

Rabatten gælder ikke børn, der er optaget i en byggelegeplads/klub og ungdomsklub.

Afhængig af din indkomst kan du få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegeplads og klubber. 

Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år. 

Grænsen er max kr. 563.800 i husstandsindkomst. Indtægtsgrænsen for enlig forsørgere forhøjes med kr. 63.506 og med kr. 7.000 pr. barn ud over det først barn.

Ansøgning og ændring af økonomisk friplads

Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegepladser og klubber.

Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år.

Se information om økonomisk friplads på borger.dk her

 

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har besluttet, at der ikke gives tilskud til pasning af egne børn. 

Du kan i henhold til Dagtilbudslovens § 80 få tilskud til delvis aflønning af en børnepasser, som du selv ansætter, eller tilskud til delvis dækning af udgiften til pasning hos en selvstændig erhvervsdrivende.

I begge tilfælde skal Ballerup Kommune godkende ordningen for at sikre, at rammerne for pasningen er forsvarlige. Ballerup Kommune har ikke arbejdsgiveransvar for børnepasseren.

Dagplejens tilsynsførende foretager løbende tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet eller institutionen. Der skal indhentes straffeattest og børneattest på børnepasseren fra Det Centrale Kriminalregister.

Tilskuddet er skattefrit for ansøger, men for børnepasseren er det fulde beløb, som modtages for pasningen, skattepligtigt. Oplysninger om udbetalinger vil blive videregivet til Skat.

Start ansøgning til tilskud om aflønning af privat børnepasser her

Privat børnepasser

Denne ordning omfatter børn fra 30 uger og op til 3 år. 

En privat børnepasser skal godkendes af Ballerup Kommune, og den private børnepasser skal leve op til de samme krav som den kommunale dagpleje.

Kommunen skal føre tilsyn med, at den private pasning er tilrettelagt, så børnene oplever demokrati, medansvar og medbestemmelse, samt at hovedsproget i den private pasning er dansk. Det betyder også, at den private passer skal kunne dokumentere et vist niveau i dansk.

Du kan få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din børnepassers løn. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. 

I 2020 udgør tilskuddet 75 % af den budgetterede nettodriftsudgift. Tilskuddet er maksimalt kr. 6.812 kr. for 0 - 2 årige.

I 2021 udgør tilskuddet 75 % af den budgetterede nettodriftsudgift. Tilskuddet er maksimalt kr. 6.809 kr. for 0 - 2 årige.

Tilskud til private institutioner

Ballerup kommune yder tilskud til private institutioner i henhold til Dagtilbudsloven §36.

I 2020 ydes der max tilskud på kr. 9.840 månedligt til 0-2 år og kr.5.342 til 3-5 år. Tilskud er inklusiv administrationstilskud og bygningstilskud. For at opnå max tilskud skal institutionen have en åbningstid på 2479 timer årligt i 2020.

I 2021 ydes der max tilskud på kr. 9.887 månedligt til 0-2 år og kr.5.338 til 3-5 år. Tilskud er inklusiv administrationstilskud og bygningstilskud. For at opnå max tilskud skal institutionen have en åbningstid på 2479 timer årligt i 2021.

De private institutioner fastsætter selv forældrenes betaling.

Kontakt

Ballerup Rådhus
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail

Ikon for digital post Digital post