Fællesskab for alle

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab.Sådan lyder overskriften på Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi.

Vi opdaterer løbende denne side med mere information om den nye strategi.

Ønsker du at vide mere om strategien?

Strategien Fællesskab for alle - Alle i fællesskab

Baggrundsnotat - Ballerups Analyse af Læringsmiljøer

Baggrundsnotat - Det forpligtende samarbejde og mødestruktur

Baggrundsnotat - Fællesskabsmodellen

FAQ - Ballerups børne- og ungestrategi, BAL, Fællesskabsmodel og Fælles mødestruktur

Er du medarbejder i Ballerup Kommune?

Hvis du er medarbejder i Ballerup Kommune, kan du læse mere om udrulningen af strategien i denne folder:

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab. En fælles retning for børn og unge i Ballerup Kommune.

Dokumenter fra trio møde den 9. februar 2017 om børne- og ungestrategien

Præsentation til trio møde om børne- og ungestrategien 

Oversigt over organisering af 0-25 års området

Kontakt

Direktionskonsulent
Mette-Louise
Andersen Rohde

2516 9407

E-mail