Ballerup fritidsordning (BFO)

I Ballerup Kommune hedder skolefritidsordningen BFO - Ballerup FritidsOrdning.

Hvordan skriver jeg mit barn op til BFO?

Når du indskriver dit barn i den kommunale folkeskole, har dit barn samtidig mulighed for at blive indskrevet i den BFO, som hører til den pågældende skole. BFO’en modtager børn i alderen 6-9 år. 

Læs mere om indskrivning her

Hvorfor skal jeg vælge at bruge BFO'en?

BFO’en er et sted, hvor der foruden pasning også sker udvikling og samvær. Her kan barnet både være sammen med sine klassekammerater og stifte bekendtskab med andre børn og voksne. I BFO’en udbygger barnet sine relationer til andre og samler indtryk og viden om sin egen og andres verden.

Hvad koster BFO'en?

Se her, hvad det koster for en plads i BFO'en 

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO

I Mål- og indholdsbeskrivelsen for BFO kan du læse om deres virksomhed og det vigtige pædagogiske arbejde, der foregår omkring den del af børnenes skoledag, der ligger ud over og i forlængelse af skolens undervisning.

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO

Her kan du se en oversigt over lukkedage i 2021 for BFO’en.

I 2021 holder vi lukket følgende dage. Her er ikke mulighed for pasning:

• 1. januar: Nytårsdag

• 1. april: Skærtorsdag

• 2. april: Langfredag

• 5. april: 2. påskedag

• 30. april: Store Bededag

• 13. april: Kr. Himmelfartsdag

• 24. maj: 2. Pinsedag

• 24. december: Juleaftensdag

• 25. december: Juledag

• 26. december: 2. juledag

• 31. december: Nytårsaftens dag

Alternativ pasning på udvalgte dage

Der er enkelte dage i løbet af året, hvor skolen holder lukket, men hvor der er pasning i én BFO afdeling. I 2021 er det i BFO Måløvhøj.

I 2021 er der alternativ pasning følgende dage:

• 14. maj. Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

• 27. december - 30. december. Dagene mellem jul og nytår.

 

Tilmelding til alternativ pasning

Hvis du har behov for at få passet dit barn / dine børn på ovennævnte dage, skal du udfylde en tilmeldingsblanket.  

Du finder tilmeldingsblanketten til alternativ pasning her

Du skal udfylde et skema for hvert barn, der har behov for pasning.

Hvis du har brug for hjælp så ring til Center for Skoler, Institutioner & Kultur på tlf. 4477 2024.

Hvis du alligevel ikke får brug for pasning, så husk at melde afbud til BFO Måløvhøj.

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail