Ballerup fritidsordning (BFO)

I Ballerup Kommune hedder skolefritidsordningen BFO - Ballerup FritidsOrdning.

Hvordan skriver jeg mit barn op til BFO?

Når du indskriver dit barn i den kommunale folkeskole, har dit barn samtidig mulighed for at blive indskrevet i den BFO, som hører til den pågældende skole. BFO’en modtager børn i alderen 6-9 år. 

Læs mere om indskrivning her

Hvorfor skal jeg vælge at bruge BFO'en?

BFO’en er et sted, hvor der foruden pasning også sker udvikling og samvær. Her kan barnet både være sammen med sine klassekammerater og stifte bekendtskab med andre børn og voksne. I BFO’en udbygger barnet sine relationer til andre og samler indtryk og viden om sin egen og andres verden.

Hvad koster BFO'en?

Se her, hvad det koster for en plads i BFO'en 

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO

I Mål- og indholdsbeskrivelsen for BFO kan du læse om deres virksomhed og det vigtige pædagogiske arbejde, der foregår omkring den del af børnenes skoledag, der ligger ud over og i forlængelse af skolens undervisning.

Mål- og indholdsbeskrivelse for BFO

BFO'erne i Ballerup Kommune har følgende lukkedage:

  • 1. maj
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 28-30. december.

Af hensyn til familier, der har et pasningsbehov, tilbyder Ballerup Kommune pasning i BFO Hedegården i 2020.  

Har du behov for at få passet dit barn / dine børn på ovennævnte dage, skal du udfylde et skema senest 3 uger før lukkedagen.  

Du finder skemaet her:

Ansøgningsskema

Du skal udfylde et skema for hvert barn, der har behov for pasning.

Har du brug for hjælp til udfyldes af skemaet kan du henvende dig på Borgertorvet på Ballerup rådhus.

Det er vigtigt at du melder afbud til den BFO-afdeling, der varetager pasningen på ovennævnte lukkedag, såfremt børnene ikke kommer alligevel!

 

Andre sider i Ballerup fritidsordning (BFO)

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail