Mit barn skal i skole

Her kan du se, hvordan du skriver dit barn op til skole.

Udmeldelse af børn der skal i privatskole mm.

Vær opmærksom på at børn, der starter på privatskole ikke automatisk bliver udmeldt fra dagtilbuddet. Det er forældrenes ansvar at sørge for udmeldelsen. Læs mere om udmeldelse fra dagtilbud her

Har du skolebørn, og er du lige flyttet til Ballerup Kommune?

Så skal du kontakte skolens kontor på din lokale folkeskole for at få dit barn indskrevet på skolen.

Du kan se her, hvilken skole dit barn tilhører: Oversigt over skoledistrikter

Når du har fundet din lokale folkeskole, så se her hvordan du kommer i kontakt med skolen:

Folkeskoler i Ballerup Kommune

Bemærk, at skolernes kontor holder lukket i alle skoleferierne. I sommerferien åbner kontoret dog en uge før skolestart, dvs. i uge 32: Oversigt over skolernes ferie

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Det vil sige, at hvis dit barn er født i kalenderåret 2015, skal barnet starte i 0. klasse i august 2021.

Skoleindskrivningen foregår digitalt på Borger.dk via dette link Webindskrivning, i uge 47 og 48 2020.

Du vil modtage et informationsbrev fra distriktsskolen, i løbet af oktober, forud for det kalenderår hvor dit barn fylder 6 år.Inden indskrivningen skal du tage stilling til, om du ønsker, at dit barn skal gå i folkeskole eller i en privatskole. Lige meget hvilken skole du vælger, skal du via Borger.dk meddele kommunen, hvor dit barn ønsker at starte i skole.

Ønsker du, at dit barn skal gå i en anden skole i kommunen end distriktsskolen, giver du ligeledes besked om dette ved indskrivningen.

I Ballerup Kommune er der fem skoler med hvert ét distrikt.

  • Baltorpskolen
  • Hedegårdsskolen
  • Måløvhøj Skole
  • Skovlunde Skole
  • Skovejens Skole

Alle børn er sikret en plads i det skoledistrikt, hvor de bor. Der gælder dog særlige regler for børn, der er henvist til specialtilbud.

Det er distriktsskolelederen der afgør, hvor de enkelte børn indskrives inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har opstillet i styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler:

Har barnet søskende på en anden skole i Ballerup Kommune i det kommende skoleår, kan barnet blive optaget på den pågældende skole. Dette gælder kun for borgere i Ballerup Kommune. For børn uden for Ballerup Kommune gælder reglerne for frit skolevalg. Vær dog opmærksom at dette kan blive ændret til næste skoleår, idet en ændring af søskendegarantien er i høring hos de forskellige skolebestyrelser. Afgørelsen på den foreslåede ændring forventes vedtaget 26. oktober 2020. 

Der er ikke skolekørsel i det tilfælde, hvor du vælger, at dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen.

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen.Når distriktselever og elever der opfylder søskendekriteriet er placeret, behandles ansøgninger fra andre.

Når alle elever bosiddende i Ballerup Kommune er tildelt plads på en skole, tages der stilling til ansøgninger fra elever fra andre kommuner efter samme kriterier.

Alle elever kan optages på en skole, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 25

Reglerne kan du læse her 

Er du i tvivl om hvorvidt dit barn vil være klar til at komme i skole i det år, han eller hun fylder 6 år, skal du kontakte den daginstitution, hvor dit barn går.

Dette markeres ved indskrivningen på Borger.dkBallerup Kommune kan godkende, at dit barn først starter et år senere, end undervisningspligten træder i kraft. Udsættelsen skal begrundes i barnets udvikling, og det er derfor vigtigt, at du kontakter daginstitutionen med henblik på at få en beskrivelse af dit barn.Ansøgningsfristen for skoleudsættelse er 2. december 2019.

Her kan du læse om, hvordan Ballerup Kommune arbejder med at skabe en god og tryg skolestart for alle børn.

Pjecen indeholder fælles principper og perspektiver for den gode skolestart samt eksempler på praksisformer, der kan understøtte den bedst mulige skolestart for barnet.

Fælles - om en god skolestart

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail