Mit barn skal i skole

Her kan du se, hvordan du skriver dit barn op til skole.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Det vil sige, at hvis dit barn er født i kalenderåret 2015, skal barnet starte i 0. klasse i august 2021.

Skoleindskrivningen foregår digitalt på Borger.dk via dette link Webindskrivning, i uge 47 og 48 2020.

Du vil modtage et informationsbrev fra distriktsskolen, i løbet af oktober, forud for det kalenderår hvor dit barn fylder 6 år.

Inden indskrivningen skal du tage stilling til, om du ønsker, at dit barn skal gå i folkeskole eller i en privatskole. Lige meget hvilken skole du vælger, skal du via Borger.dk meddele kommunen, hvor dit barn ønsker at starte i skole.

Ønsker du, at dit barn skal gå i en anden skole i kommunen end distriktsskolen, giver du ligeledes besked om dette ved indskrivningen.

Informationsmøder på skolerne

På grund af corona-situationen foregår informationsmøderne lidt anderledes i år.

Baltorpskolen:

 • Tirsdag den 10. november 2020, Afdeling Grantoften, musisk rum, bygning B, indgang B1, Platanbuen 1, 2750 Ballerup

  Mødetidspunkter:

  ​Kl. 16.30–17.15 - for børn født januar-april

  Kl. 17.15-18.00 - for børn født maj-august

  Kl. 18.00-18.45 - for børn født september-december

   
 • Torsdag den 12. november 2020, Afdeling Rugvænget, Indskolingsafdelingen, Rugvænget 10, 2750 Ballerup

  Mødetidspunkter:

  Kl. 16.30–17.15 - for børn født januar-april

  Kl. 17.15-18.00 - for børn født maj-august

  Kl. 18.00-18.45 - for børn født september-december 

Hedegårdsskolen:

Tirsdag d. 17. november 2020 - 17.00 - 18.00. Indskolingen. Magleparken 8, 2750 Ballerup.

Måløvhøj Skole:

Onsdag d. 18. november 2020 - 18.00 - 19.00. Afholdes online via  https://www.youtube.com/watch?v=qAAAKVjSzfg

Du kan se eller gense mødet her: https://www.youtube.com/watch?v=qAAAKVjSzfg

Skovlunde Skole:

Onsdag d. 18. november 2020 på Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg, Festsalen, Lundebjerg 72, 2740 Skovlunde

Forældre til distriktselever modtager en invitation via e-boks med en mødetid.

Elever udenfor distriktet bedes ringe til kontoret på 4477 3960 for at få en mødetid.

Møderne afholdes ad tre omgange:

Kl. 17.00-17.45

Kl. 18.00-18.45

Kl. 19.00-19.45

Skovvejens Skole:

Tirsdag den 17. november 2020 – 17.00 - 18.30. Afholdes online via https://www.youtube.com/watch?v=hZrEkGtxh68

Du kan se eller gense mødet her: https://youtu.be/hZrEkGtxh68

Har du skolebørn, og er du lige flyttet til Ballerup Kommune?

Så skal du kontakte skolens kontor på din lokale folkeskole for at få dit barn indskrevet på skolen.

Du kan se her, hvilken skole dit barn tilhører: Oversigt over skoledistrikter

Når du har fundet din lokale folkeskole, så se her hvordan du kommer i kontakt med skolen:

Folkeskoler i Ballerup Kommune

Bemærk, at skolernes kontor holder lukket i alle skoleferierne. I sommerferien åbner kontoret dog en uge før skolestart, dvs. i uge 32: Oversigt over skolernes ferie

I Ballerup Kommune er der fem skoler med hvert ét distrikt.

 • Baltorpskolen
 • Hedegårdsskolen
 • Måløvhøj Skole
 • Skovlunde Skole
 • Skovejens Skole

Alle børn er sikret en plads i det skoledistrikt, hvor de bor. Der gælder dog særlige regler for børn, der er henvist til specialtilbud.

Det er distriktsskolelederen der afgør, hvor de enkelte børn indskrives inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har opstillet i styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler:

Vær opmærksom der er lavet en overgangsordning vedr. søskendekriteriet. De kommende elever til start i 0. klassse skal have en søskende som gik 0. - 5. klasse pr. 1. november 2020 for at der kan anvendes søskendekriteriet.

Der er ikke skolekørsel i det tilfælde, hvor du vælger, at dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen.

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen.Når distriktselever og elever der opfylder søskendekriteriet er placeret, behandles ansøgninger fra andre.

Når alle elever bosiddende i Ballerup Kommune er tildelt plads på en skole, tages der stilling til ansøgninger fra elever fra andre kommuner efter samme kriterier.

Alle elever kan optages på en skole, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 25

Reglerne kan du læse her 

Er du i tvivl om hvorvidt dit barn vil være klar til at komme i skole i det år, han eller hun fylder 6 år, skal du kontakte den daginstitution, hvor dit barn går.

Dette markeres ved indskrivningen på Borger.dkBallerup Kommune kan godkende, at dit barn først starter et år senere, end undervisningspligten træder i kraft. Udsættelsen skal begrundes i barnets udvikling, og det er derfor vigtigt, at du kontakter daginstitutionen med henblik på at få en beskrivelse af dit barn.Ansøgningsfristen for skoleudsættelse er 30. november 2020.

Her kan du læse om, hvordan Ballerup Kommune arbejder med at skabe en god og tryg skolestart for alle børn.

Pjecen indeholder fælles principper og perspektiver for den gode skolestart samt eksempler på praksisformer, der kan understøtte den bedst mulige skolestart for barnet.

Fælles - om en god skolestart

Vær opmærksom på at børn, der starter på privatskole ikke automatisk bliver udmeldt fra dagtilbuddet. Det er forældrenes ansvar at sørge for udmeldelsen. 

Læs mere om udmeldelse fra dagtilbud her

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail