Mit barn skal i skole

Udmeldelse af børn der skal i privatskole mm.

Vær opmærksom på at børn, der starter på privatskole ikke automatisk bliver udmeldt fra dagtilbuddet. Det er forældrenes ansvar at sørge for udmeldelsen. Læs mere om udmeldelse fra dagtilbud her

Har du skolebørn, og er du lige flyttet til Ballerup Kommune?Så skal du kontakte skolens kontor på din lokale folkeskole for at få dit barn indskrevet på skolen.Du kan se her, hvilken skole dit barn tilhører: Oversigt over skoledistrikterNår du har fundet din lokale folkeskole, så se her hvordan du kommer i kontakt med skolen:

Folkeskoler i Ballerup KommuneBemærk, at skolernes kontor holder lukket i alle skoleferierne. I sommerferien åbner kontoret dog en uge før skolestart, dvs. i uge 32: Oversigt over skolernes ferie

 

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Det vil sige, at hvis dit barn er født i kalenderåret 2014, skal barnet starte i 0. klasse i august 2020.

Skoleindskrivningen foregår digitalt på Borger.dk via dette link Webindskrivning, i uge 47 og 48 2019.

Du vil modtage et informationsbrev fra distriktsskolen, i løbet af oktober, forud for det kalenderår hvor dit barn fylder 6 år.Inden indskrivningen skal du tage stilling til, om du ønsker, at dit barn skal gå i folkeskole eller i en privatskole. Lige meget hvilken skole du vælger, skal du via Borger.dk meddele kommunen, hvor dit barn ønsker at starte i skole.

Ønsker du, at dit barn skal gå i en anden skole i kommunen end distriktsskolen, giver du ligeledes besked om dette ved indskrivningen.

Der afholdes informationsmøder på skolerne således:

Baltorpskolen: Tirsdag den 19. november 2019 - 17.00 - 19.00. Afd. Grantoften, Platanbuen 1, bygning C, opgang C1, 1. sal – fælles personalerum

Torsdag den 21. november 2019 - 17.00 - 19.00 . Afd. Rugvænget, Rugvænget 10, Samlingssalen

Hedegårdsskolen: Torsdag den 21. november - kl. 16.00 – 17.30. Indskolingen på Hedegårdsskolen. Magleparken 8, 2750 Ballerup

Måløvhøj Skole: Tirsdag d. 12. november 2019 - 18.00 - 19.00. Kantinen på afd. Østerhøj. Klakkebjerg 4, 2750 Ballerup 

Skovlunde Skole: Tirsdag d. 19. november 2019 - 18.00 - 20.00. Skovlunde Skole Nord Festsalen, Lundebjerg 72, 2740 Skovlunde

Skovvejens Skole: Onsdag d. 20. november 2018 - 18.00 - 19.30. Skovvejens Skole Øst, Egebjergvang 80, 2750 Ballerup

Åbningstider på skolerne i uge 47 og 48

Baltorpskolen: 8-14 alle dage

Hedegårdskolen: 8-14 alle dage

Måløvhøj Skole: 8-15 alle dage

Skovlunde Skole: 8-14 alle dage

Skovvejens Skole: Mandag - Torsdag 8-14 og Fredag 8-13

I Ballerup Kommune er der fem skoler med hvert et distrikt.

  • Baltorpskolen
  • Hedegårdsskolen
  • Måløvhøj Skole
  • Skovlunde Skole
  • Skovejens Skole

Alle børn er sikret en plads i det skoledistrikt, hvor de bor. Der gælder dog særlige regler for børn, der er henvist til specialtilbud.

Det er distriktsskolelederen der afgør, hvor de enkelte børn indskrives inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har opstillet i styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler:

Har barnet søskende på en anden skole i Ballerup Kommune i det kommende skoleår, kan barnet blive optaget på den pågældende skole. Dette gælder kun for borgere i Ballerup Kommune. For børn uden for Ballerup Kommune gælder reglerne for frit skolevalg.

Der er ikke skolekørsel i det tilfælde, hvor du vælger, at dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen.

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen.Når distriktselever og elever der opfylder søskendekriteriet er placeret, behandles ansøgninger fra andre.

Når alle elever bosiddende i Ballerup Kommune er tildelt plads på en skole, tages der stilling til ansøgninger fra elever fra andre kommuner efter samme kriterier.

Alle elever kan optages på en skole, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 25

Reglerne kan du læse her 

Er du i tvivl om hvorvidt dit barn vil være klar til at komme i skole i det år, han eller hun fylder 6 år, skal du kontakte den daginstitution, hvor dit barn går.

Dette markeres ved indskrivningen på Borger.dkBallerup Kommune kan godkende, at dit barn først starter et år senere, end undervisningspligten træder i kraft. Udsættelsen skal begrundes i barnets udvikling, og det er derfor vigtigt, at du kontakter daginstitutionen med henblik på at få en beskrivelse af dit barn.Ansøgningsfristen for skoleudsættelse er 2. december 2019.

Her kan du læse om, hvordan Ballerup Kommune arbejder med at skabe en god og tryg skolestart for alle børn.

Pjecen indeholder fælles principper og perspektiver for den gode skolestart samt eksempler på praksisformer, der kan understøtte den bedst mulige skolestart for barnet.

Fælles - om en god skolestart

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail