Sygdom: Hvornår må mit barn komme i institution?

Du kan medvirke til at holde dit barn rask, så det kan komme i institution.

”Når syge børn holdes hjemme, og når der opretholdes god hygiejne både i skoler og i daginstitutioner, mindskes børns sygelighed, til glæde for både børn, forældre og institutioner.” ”Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.” Kilde: Sundhedsstyrelsen