Skole- og uddannelsesvejledning

Ballerup Kommune tilbyder kollektiv eller individuel vejledning om job- og uddannelsesmuligheder for elever på alle kommunens folkeskoler, privat- og specialskoler. 

Kommunen tilbyder desuden uddannelsesvejledning til unge der er gået ud af folkeskolen, er under 30 år,  og som hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om vores vifte af vejledningstilbud her.

Eleverne fra 1. til 7. klasse bliver undervist af skolevejlederen i samarbejde med klassens lærere i faget Uddannelse og Job. Det er skolevejlederen, der i samarbejde med lærerne planlægger, understøtter og tilpasser forløbene for eleverne. 

Forløbene er praksisorienteret, og eleven får viden og erfaring om jobtyper og uddannelsesretninger. I indskolingen er der mest fokus på jobtyper, mens der på mellemtrin og udskolingen er større fokus på karrierelæring og uddannelsesmuligheder.

 

Uddannelsespligt for 15-17 årige
Siden 1. januar 2011 har alle 15-17-årige fået pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Hvis du ikke er i uddannelse eller job, skal du følge den uddannelsesplan, som er lavet og underskrevet af dig, dine forældre og din uddannelsesvejleder.

 
Du kan opfylde pligten på mange måder - et par eksempler kan være:
Du er i gang med en ungdomsuddannelse
Du er i beskæftigelse (min. 18 timer om ugen)
Du går på produktionsskole
Du er Au-pair
Du er i forpraktik/trainee forløb
Og mange andre muligheder...


Vi har pligt til at følge op på om du følger din plan. Afbryder du din plan, kontakter vi dig inden for 5 dage fra den dag, vi har fået at vide, at du har afbrudt. Inden for 30 dage skal vi sammen finde ud af, hvad du skal i stedet for.


Hvis du og dine forældre ikke ønsker at samarbejde om uddannelsesplanen, så kan kommunen vælge at stoppe ungeydelsen.


Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har tanker om at ændre din uddannelsesplan. Så er vi klar til at hjælpe dig. 
Vejledningstilbud for 18-24 årige

Alle unge, som er i gang med uddannelse, bliver vejledt på den uddannelsesinstitution, hvor de er i gang.

Uddannelsesvejlederne er et tilbud om vejledning til dig, som:
  • Er i risiko for at afbryde din ungdomsuddannelse
  • har afbrudt din ungdomsuddannelse
  • ikke er i uddannelse.
Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne, FGU og resten af kommunen, sådan at vi hurtigst muligt kan kontakte dig, hvis du er i én af ovenstående situationer. Så du er sikker på, at du får den hjælp, du har brug for.

 
Hvis vi ikke ved om du har gennemført en ungdomsuddannelse og vi er i tvivl om, hvad du laver, så kontakter vi dig enten via et brev, et opkald eller en sms.


Hos din uddannelsesvejleder kan du ud over samtalerne også få viden om forskellige afklarings- og opkvalificeringsforløb, så du har bedre forudsætninger for at træffe dit uddannelsesvalg.


Få hjælp til din uddannelsesplan
Ifølge lovgivningen er en uddannelsesplan obligatorisk for alle unge fra 15 til 17 år.

Hvis du er færdig med 9.- eller 10. klasse og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp til at udarbejde en uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen bygger på din elevplan fra folkeskolen, men tager udgangspunkt i dig og din situation.
 
Uddannelsesplanen kan indeholde:
  • Beskrivelse af dig og dine interesser
  • Dine uddannelsesønsker
  • Hvordan du kan nå dine mål
  • Afklarende forløb
  • Hjælpe/støttemuligheder på ungdomsuddannelsen
Din uddannelsesvejleder følger proaktivt op på din uddannelsesplan og hjælper dig med at revidere planen, hvis der er behov for det.  

Skole eller klasse

Uddannelsesvejleder  

 

Ballerup Ny Skole Kirsten Riborg Christiansen

Mail: kch1@balk.dk

Tlf.: 2481 9731

Baltorpskolen - Grantoften og Rugvænget Skoler Kirsten Solvang

Mail: ksol@balk.dk

Tlf.: 2481 6283

Hareskovens Lilleskole Gurli Panzio

Mail: gurp@balk.dk

Tlf.: 2480 2436

Hedegårdsskolen Kirsten Solvang

Mail: ksol@balk.dk

Tlf.: 2481 6283

Kasperskolen Kirsten Christiansen

Mail: kch1@balk.dk

Tlf.: 2481 9731

Måløvhøj Skole - Måløv Gurli Panzio (vikar)

Mail: gurp@balk.dk

Tlf.: 2480 2436

Måløvhøj Skole - Østerhøj Gurli Panzio (vikar)

Mail: gurp@balk.dk

Tlf.: 2480 2436

Ordblindeinstituttet Mia Popp Andersen 

Mail: ijcj@balk.dk

Tlf.: 5135 8640

Skovlunde Skole Nord

Kirsten Riborg Christiansen

Mail: kch1@balk.dk

Tlf.: 2481 9731

Skovlunde Skole Syd Kirsten Riborg Christiansen

Mail: kch1@balk.dk

Tlf.: 2481 9731

Skovvejens Skole Øst  Gurli Panzio (vikar)

Mail: gurp@balk.dk

Tlf.: 2480 2436

Talent 10 Kirsten Solvang

Mail: ksol@balk.dk

Tlf.: 2481 6283

Thomasskolen Kirsten Solvang

Mail: ksol@balk.dk

Tlf.: 2481 6283

Specialklasserne på Baltorpskolen - Grantoften og Rugvænget Skoler Mia Popp Andersen 

Mail: ijcj@balk.dk

Tlf.: 5135 8640

Specialklassen på Hedegårdsskolen Kirsten Solvang

Mail: ksol@balk.dk

Tlf.: 2481 6283

STU 1- 15

 

STU 16 -31

 

Lotte Højer Pedersen

 

Mia Popp Andersen

 

Mail: lotp@balk.dk

Tlf.: 4016 0987

 

Mail: ijcj@balk.dk

Tlf.: 5135 8640

 

Ungevejledning for unge op til 25 år (fødselsdato 01-18) Anne Rosenkjær Koppel

Mail: akop@balk.dk

Tlf.: 5137 0519

Ungevejledning for unge op til 25 år (fødselsdato 19-31) Mette Klosterskov Nørgaard

Mail: menr@balk.dk

Tlf. 2479 2850

Jobcenter - vejledning for unge i alderen 25-29 år Anne Rosenkjær Koppel (0-18)/Mette Klosterskov Nørgaard (19-31)

Mail: akop@balk.dk

Tlf.: 5137 0519

Mail: menr@balk.dk

Tlf. 2479 2850

 

Er du i tvivl om, hvilken uddannelsesvejleder du skal kontakte?

Så gå ind på minvejleder.dk. Her kan du altid finde de rigtige kontaktoplysninger for dig.

Kontakt

Uddannelsesvejledning

Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

Send sikker besked

E-mail