Fleksjob

Fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. sygdom. 

Efter du er visiteret til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob. Du skal selv søge om at få ledighedsydelse.

SOCIALE MEDIER