Kontanthjælp, integrationsydelse m.v.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Hvis du har brug for økonomisk hjælp, kan du søge om kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Du skal starte med at melde dig ledig hos jobcentret, før du kan søge om kontanthjælp.

Det kan du gøre ved at møde op i jobcentret.

Du skal ansøge om kontanthjælp senest dagen efter, du har meldt dig ledig i jobcentret.

Er du allerede ledig og har mistet din ret til dagpenge, skal du også møde op i jobcentret, før du kan søge om kontanthjælp

For at vi kan tage stilling til, om du kan modtage kontanthjælp, har vi brug for en række oplysninger. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger følgende dokumentation til din ansøgning:

Årsag til din ansøgning:

 • Opsigelse - ophør af arbejde
 • Ophør af uddannelse / SU meddelelse
 • Stop af dagpenge (f.eks. A-kasse eller sygedagpenge)
 • Hvis du er gift, skal du vedlægge dokumentation for din ægtefælles indkomst
 • Kontoudskrifter fra alle dine konto i banken for de seneste 3 måneder. Det skal være udskrifter fra bank eller netbank, det må ikke være kopieret il Excel eller word

Øvrig dokumentation skal også vedlægges, hvis du har den:

 • Lønsedler for de seneste 3 måneder
 • Boligudgifter i form af specifikation på husleje og seneste a conto regning på el
 • Børneopsparing
 • Aktuel handelsværdi af bil/motorcykel/knallert og evt. gæld i køretøjet
 • Aktuel depotværdi af aktier/obligationer
 • Fast ejendom
 • Pensionsordninger med oplysning om aktuel værdi og tilbagekøbsret
 • Andre løbende udbetalinger. F.eks. børnepension, tabt arbejdsfortjeneste mv.
 • Anden relevant dokumentation

Du skal huske at starte med at melde dig ledig hos jobcentret, før du kan søge om kontanthjælp.

Hvis du har NemID, skal du ansøge om kontanthjælp samt udfylde formular om ret og pligt digitalt

Hvis du ikke har NemID:

 • Kan du udfylde ansøgningsskemaet digitalt og bagefter printe det ud. I så fald skal du huske at underskrive det og vedlægge kopier af din dokumentation.

I det elektroniske ansøgningsskema fremgår det undervejs, hvilke bilag og dokumentation du skal bruge.

Start ansøgning nu

 

Teknisk hjælp:

 • Hvis du undervejs i din ansøgning er inaktiv i 20 minutter, udløber din session. Det vil sige, at du er ved at blive logget ud af systemet. Inden det sker, får du en besked på skærmen om, at "din session er ved at udløbe". Hvis du trykker på OK, forlænges sessionen.
 • Hvis du er logget ind, via NemID, og sessionen udløber, før du er færdig med at udfylde ansøgningen, kan du finde den igen. Du trykker på ”Mine indberetninger” øverst til venstre. Under ”Kladder” finder du ansøgningen. Der er ingen maksimumtid for udfyldelse af hele ansøgningen.

   
 • Hvis du skal vedhæfte filer, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan modtage zip-filer.

Når vi behandler din ansøgning om økonomisk hjælp tager vi automatisk stilling til, om du har ret til integrationsydelse, kontantydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Hvis du har haft ophold i Riget i ni år ud af de seneste ti år

Har du haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i ni år ud af de seneste ti år, vil det være din alder og dit uddannelsesniveau der afgør, om du skal have uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

• Er du under 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse*, skal du gå i gang med en uddannelse, og du vil blive bevilget uddannelseshjælp indtil da.

• Er du over 30 år, eller har du en erhvervskompetencegivende uddannelse*, vil du blive bevilget kontanthjælp.

*En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Har opbrugt retten til dagpenge og/eller arbejdsmarkedsydelse, kan du måske modtage kontantydelse.

Hvis du ikke har haft ophold i Riget ni år ud af de seneste ti år

Har du ikke haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i ni år ud af de seneste ti år, vil du som udgangspunkt have ret til integrationsydelse.

Der er 14 hverdages behandlingstid på ansøgning om kontanthjælp.

Behandlingstiden er gældende fra den dato, du har sendt/afleveret al nødvendig dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du sender den efterspurgte dokumentation sammen med din ansøgning.
 
Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, modtager du en afgørelse fra os.
 
Hvis du eftersender dokumentation

Husk at skrive dit fulde navn og din fødselsdato, når du eftersender dokumentation.

Hvis ikke vi har modtaget den efterspurgte dokumentation inden 10 hverdage, skal du være opmærksom på, at vi træffer afgørelsen på baggrund af den information, du har givet os.

Hvis du er udlænding og ikke har dansk statsborgerskab, skal du være særlig opmærksom, inden du sender din ansøgning om kontanthjælp.

Hvis du i fremtiden søger om familiesammenføring eller indfødsret, kan din modtagelse af eksempelvis kontanthjælp muligvis have konsekvenser for dine muligheder for familiesammenføring eller en eventuelt sag om indfødsret.

Er du dansk eller nordisk statsborger og har du modtaget integrationsydelse fra Ballerup kommune?

Så har du nu mulighed for at få revurderet din sag i forhold til tilknytningskravet. Sidste frist er den 31. juli 2017.

Læs mere her

Kontakt

Ydelser

Rådhuset

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 3588

E-mail

Ikon for digital post Digital post