Kontanthjælp, integrationsydelse m.v.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Hvis du har brug for økonomisk hjælp, kan du søge om kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Du skal starte med at melde dig ledig I Jobcentret, før du kan søge om forsørgelse.

For at få kontanthjælp og andre forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik er det en betingelse, at du har tilmeldt dig som ledig i Jobcenteret.

Du skal tilmelde dig jobcentret som ledig på din første ledighedsdag eller senest første hverdag herefter.

Tilmelder du dig ikke som ledig kan det betyde, at du vil få afslag på din ansøgning om forsørgelse

Hvis du først stiller dig til rådighed senere, vil din hjælp først blive beregnet fra den dag, hvor du har stillet dig til rådighed.

Du melder dig ledig ved at møde op på Borgerservice på Ballerup Rådhus. Dette kræver tidsbestilling. Du kan bestille tid via dette link: https://ballerup.dk/tidsbestilling

Du skal ansøge om forsørgelse senest dagen efter, du har meldt dig ledig.

Er du allerede ledig og har mistet din ret til dagpenge, skal du også møde op på Borgerservice på Ballerup Rådhus for at blive registreret.

For at vi kan tage stilling til, om du kan modtage forsørgelse, har vi brug for en række oplysninger. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Opsigelse - ophør af arbejde
 • Ophør af uddannelse / SU meddelelse
 • Stop af dagpenge (f.eks. A-kasse eller sygedagpenge)
 • Kontoudskrifter fra alle konti i banken for de seneste 3 måneder. Det skal være udskrifter fra bank eller netbank, det må ikke være kopieret til Excel eller word *
 • Lønsedler for de seneste 3 måneder *
 • Boligudgifter i form af specifikation på husleje og seneste a conto regning på el
 • Børneopsparing
 • Aktuel handelsværdi af bil/motorcykel/knallert og evt. gæld i køretøjet *
 • Aktuel depotværdi af aktier/obligationer *
 • Fast ejendom *
 • Pensionsordninger med oplysning om aktuel værdi og tilbagekøbsret *
 • Andre løbende udbetalinger. F.eks. børnepension, tabt arbejdsfortjeneste mv. *
 • Anden relevant dokumentation *

*Denne dokumentation skal også vedlægges på din ægtefælle hvis du er gift

 

Du skal huske at starte med at melde dig ledig hos Jobcentret, før du kan søge om forsørgelse.

Hvis du har NemID, skal du ansøge om forsørgelse samt udfylde formular om ret og pligt digitalt

Hvis du ikke har NemID:

 • Kan du udfylde ansøgningsskemaet digitalt og bagefter printe det ud. I så fald skal du huske at underskrive det og vedlægge kopier af din dokumentation.

I det elektroniske ansøgningsskema fremgår det undervejs, hvilke bilag og dokumentation du skal bruge.

Start ansøgning nu

Teknisk hjælp:

 • Hvis du undervejs i din ansøgning er inaktiv i 20 minutter, udløber din session. Det vil sige, at du er ved at blive logget ud af systemet. Inden det sker, får du en besked på skærmen om, at "din session er ved at udløbe". Hvis du trykker på OK, forlænges sessionen.
 • Hvis du er logget ind, via NemID, og sessionen udløber, før du er færdig med at udfylde ansøgningen, kan du finde den igen. Du trykker på ”Mine indberetninger” øverst til venstre. Under ”Kladder” finder du ansøgningen. Der er ingen maksimumtid for udfyldelse af hele ansøgningen.

   
 • Hvis du skal vedhæfte filer, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan modtage zip-filer.

Når vi behandler din ansøgning om økonomisk hjælp tager vi automatisk stilling til, om du har ret til Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses-og hjemrejseydelse og overgangsydelse.

Hvis du har haft ophold i Riget i ni år ud af de seneste ti år

 • Har du haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i ni år ud af de seneste ti år, vil det være din alder og dit uddannelsesniveau der afgør, om du skal have uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
 • Er du under 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse*, skal du gå i gang med en uddannelse, og du vil blive bevilget uddannelseshjælp indtil da.
 • Er du over 30 år, eller har du en erhvervskompetencegivende uddannelse*, vil du blive bevilget kontanthjælp.
 • *En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

​​Hvis du ikke har haft ophold i Riget ni år ud af de seneste ti år

Har du ikke haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i ni år ud af de seneste ti år, vil du som udgangspunkt have ret til selvforsørgelses-og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Der gælder dog, efter EU-retten, særlige regler for danske statsborgere, som har haft ophold i et EU/EØS-land. Har en dansk eller nordisk statsborger opnået arbejdstagerstatus, vil der blive set bort fra opholdet i EU/EØS-landet. Har en dansk eller nordisk statsborger haft ophold i et EU-/EØS-land, men ikke opnået arbejdstagerstatus, beror det på en konkret vurdering af borgerens samlede tilknytning til Danmark, hvorvidt denne skal modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Der er 14 hverdages behandlingstid på ansøgning om forsørgelse.

Behandlingstiden er gældende fra den dato, du har sendt/afleveret al nødvendig dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du sender den efterspurgte dokumentation sammen med din ansøgning.

Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, modtager du en afgørelse fra os.

Hvis du eftersender dokumentation

Husk at skrive dit fulde navn og din fødselsdato, når du eftersender dokumentation.

Hvis ikke vi har modtaget den efterspurgte dokumentation inden 10 hverdage, skal du være opmærksom på, at vi træffer afgørelsen på baggrund af den information, du har givet os.

Hvis du er udlænding og ikke har dansk statsborgerskab, skal du være særlig opmærksom, inden du sender din ansøgning om kontanthjælp. Kommunen har pligt til at indberette til SIRI hvis der udbetales ydelser og det kan have betydning for din opholdstilladelse.

Hvis du i fremtiden søger om familiesammenføring eller indfødsret, kan din modtagelse af eksempelvis kontanthjælp muligvis have konsekvenser for dine muligheder for familiesammenføring, eller en eventuelt sag om indfødsret.

Kontakt

Ydelser

Rådhuset

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 3588

E-mail

Ikon for digital post Digital post