Lugt

Ballerup Kommune kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om lugtgener - hvis lugten overskrider de gældende grænser.

Der må ikke afbrændes haveaffald i Ballerup Kommune, jf. § 22.3 i:

Regulativ for husholdningsaffald (2018)

Brændeovne skal overholde emissionskravene i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen

Læs mere om miljørigtig fyring på Borger.dk

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end nødvendigt - og højst i 1 minut

Du risikerer en bøde på 500 kr., hvis du ignorerer forbud mod at lade motoren gå i tomgang i mere end et minut. Overtrædelse af tomgangsregulativet skal anmeldes til Politiet.

Regulativ for tomgang (2018)

1-minut reglen gælder på alle offentlige områder og for alle motordrevne køretøjer:

 • Motorcyklister
 • Personbiler & taxaer
 • Varevogne & lastvogne
 • Busser (også når der holdes pause på ruten eller ved endestationen).

Undtagelser er køretøjer, der har brug for motorkraften til specielle formål, når de holder stille, som fx:

 • Renovationsbiler
 • Udrykningskøretøjer
 • Madleveringsbiler.

Sluk motoren, når du:

 • Læsser varer eller passagerer af eller på
 • Holder ind til siden for at ringe, tjekke kort eller lignende
 • Venter på en ledig parkeringsplads
 • Som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads, ved stationen m.m.

Hønsehus - og gård skal opføres mindst 2,5 meter fra naboskel. Rengøring af hønsehus og –gård skal finde sted mindst 1 gang ugentlig, i øvrigt efter behov. Gødning skal nedgraves eller bortskaffes gennem den kommunale renovation (kommunens affaldssække).

Læs mere om høns, duer og burfugle i: 

Regulativ for ikke-erhvervsmæssige dyrehold (1993)

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail