Støj

Ballerup Kommune kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støjgener - hvis støjen overskrider de gældende grænser.

SOCIALE MEDIER