Vandløb

 

I Ballerup Kommune er der ca. 22 km vandløb. Heraf er ca. 18 km offentlige vandløb og 4 km private vandløb.

De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen, mens vedligeholdelsen af de private vandløb er de enkelte lodsejeres ansvar. 

SOCIALE MEDIER