Lugt

Ballerup Kommune kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om lugtgener - hvis lugten overskrider de gældende grænser.