Klimapolitik & Klimahandleplan

Ballerup Kommune har i sin klimapolitik et mål om at reducere CO2-udledningen med 85% i 2030 og være CO2-neutrale i 2045. Indsatser som udbygning af fjernvarmenettet, reducering af transportsektorens energiforbrug samt ændrede forbrugsvaner spiller en betydelig rolle i planen de kommende år.
 

SOCIALE MEDIER