Haraldsminde

Haraldsminde

Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet tæt sammen med vores forsyningsselskab Novafos, om et større klimatilpasningsprojekt i Haraldsmindeområdet, mellem O4, Sydbuen og Hold-An Vej. Hovedelementet er en regnvandssø, men der er også arbejdet med at give området et rekreativt løft og forbedre naturindholdet. Samtidig bidrager indretningen af området til en sikring mod oversvømmelser i det store opland der leder regnvand til Harrestrup å.

Novafos skal tilpasse deres regnvandssystem til at kunne håndtere de store regnmængder, der forventes at komme pga. klimaforandringerne. Haraldsminde regnvandssø er en del af dette arbejde. Anlægsarbejdet stod på i perioden juli 2020 til juni 2021. Og området blev indviet 1. juli.

I området, hvor der tidligere var græsplæne og fodboldbane, ligger nu en stor sø. Søen modtager en del af det regnvand, der lander over det sydlige Ballerup. Det bliver nu ledt til søen, hvor vandet renses og forsinkes inden det udledes til Harrestrup Å. Regnvandssøen kan tilbageholde 28.000 m3 regnvand.

Det er lykkedes at fastholde de aktiviteter der var i området inden søen kom, dog er fodboldbanen reduceret fra en 11-mands bane til en 8-mandsbane. Hestefolden, aktivitetspladsen og udsigtspunktet er også stadig at finde i området.

Jorden der er gravet væk for at give plads til regnvandssøen, er for så vidt muligt udlagt i lokalområdet, for at reducere jordtransporten. Dragebakken har fået fyldt jord på, da det var faldet sammen og hundefolden har fået mere bakket landskab. Støjvolden, der blev påbegyndt i 2015 for at dæmpe trafikstøjen fra O4, er endelig blevet gjort færdig og lukker sig nu om området ved Svanesøen og vil give bedre naturoplevelse, uden susende biler ved siden af.

Der er også blevet muligt at få flere rekreative værdier ind i området. Der er bygget broer, så man kan ”gå en tur på søen”. Stisystemet i området er også forbedret og binder nu endnu bedre Haraldsminde sammen med det store grønne område ved Svanesøen og golfbanen, for at give flere muligheder for varierede gåture.

I projektet er der også arbejdet med at forbedre naturindholdet i området. Der er bygget billebyer, hvor småkravl kan flytte ind. Vandløbet er blevet restaureret på en strækning ved at udlægge sten, for at forbedre vandmiljøet. Og der er i området udsået frøblandinger med vilde blomster, for at give farve i området og mad til bierne.

Lige før O4 kan man også nu se en sluse. Den er et delprojekt i den store Harrestrup Å kapacitetsplan, der over de næste år skal sikre imod skadesvoldende oversvømmelser i hovedstadsområdet. Når skybruddet rammer vil slusen lukke og tilbageholde 58.000 m3 i området. Vandet holdes tilbage i området indtil der er plads i vandløbet længere nedstrøms. På den måde fylder det rene regnvand fra Ballerup ikke åen, og de nedstrøms kommuner vil kunne komme af med regnen, så der ikke ses vand i kældrene i København og Hvidovre.

2019                                                                                                                                       

Haraldsminde 2019

2021

Haraldsminde 2021

SOCIALE MEDIER