Ældre- og handicapegnede boliger

Når du søger en ældrebolig, skal du vide følgende:

  • Boligerne tildeles borgere med et lettere nedsat funktionsniveau som f.eks. dårlig gangfunktion
  • Tildeling af bolig sker hver gang ud fra en behovsvurdering, og ikke efter anciennitet

Ønsker du at ansøge om en ældrebolig, skal du benytte dette ansøgningsskema. Du kan sende skemaet til adressen i skemaet, eller aflevere det på Rådhuset. 

Hvis du er fritaget for digital post, kan du kontakte Hjælpemidler og Visitationen på telefon 44771717(tast 2), og få tilsendt et ansøgningsskema. 

Det er visitationsudvalget i Ballerup kommune, der behandler ansøgninger om en bolig

Når du søger om en ældrebolig, skal du være aktiv søgende. Det betyder, at du skal være parat til at flytte inden for kort tid, hvis du bliver godkendt og efterfølgende tilbudt en bolig.

 

Ønsker du at søge en ældre- og handicapvenlig bolig i Ballerup Kommune, skal du henvende dig til din bopælskommune. Bliver din ansøgning godkendt, sendes den videre til Ballerup Kommune.

Det er muligt at søge indskudslån og boligstøtte, man skal være opmærksom på, at ansøgning om indskudslån og boligstøtte er indtægts og formuebestemt.

Reglerne herom kan hentes på http://www.borger.dk eller ved at ringe til:

  • Ballerup Kommune for indskudslån på telefonnummer 44 77 20 00 og bede om Borgerservice
  • Udbetaling Danmark for boligstøtte på telefonnummer 70 12 80 63. 

Kontakt

Hjælpemidler og
Visitation


Send os en besked 

4477 1717

E-mail