Ældre- og handicapegnet bolig

Når du søger en ældre- og handicapegnet bolig, skal du vide følgende:

  • Boligerne tildeles til borgere med nedsat funktionsniveau og funktionsnedsættelsen skal være varig
  • Din aktuelle bolig er vurderet uhensigtsmæssig og kan ikke tilpasses med hjælpemidler eller boligændringer 
  • Tildeling af bolig sker ud fra en individuel behovsvurdering, og ikke efter anciennitet