Handicapegnede boliger

Når du søger en handicapegnet bolig, skal du vide følgende:

  • Boligerne tildeles til borgere med nedsat funktionsniveau og funktionsnedsættelsen skal være varig
  • Din aktuelle bolig er vurderet uhensigtsmæssig og kan ikke tilpasses med hjælpemidler eller boligændringer 
  • Tildeling af bolig sker ud fra en individuel behovsvurdering, og ikke efter anciennitet

Ønsker du at ansøge om en handicapegnet bolig, skal du benytte dette ansøgningsskema. Du kan sende skemaet til adressen i skemaet, eller aflevere det på Rådhuset. 

Hvis du er fritaget for digital post, kan du kontakte Afgørelser og Hjælpemidler på telefon 4477 1717 og taste 2, og få tilsendt et ansøgningsskema. 

Det er Visitationsudvalget i Ballerup Kommune, der behandler ansøgninger om en handicapegnet bolig

Når du søger om en handicapegnet bolig, skal du være aktivt søgende. Det betyder, at du skal være parat til at flytte inden for kort tid, hvis du bliver godkendt og efterfølgende tilbudt en bolig.

 

Ønsker du at søge en handicapegnet bolig i Ballerup Kommune, skal du henvende dig til din bopælskommune. Bliver din ansøgning godkendt, sendes den videre til Ballerup Kommune.

Det er muligt at søge indskudslån og boligstøtte, man skal være opmærksom på, at ansøgning om indskudslån og boligstøtte er indtægt- og formuebestemt.

Reglerne herom kan hentes på http://www.borger.dk eller ved at ringe til:

  • Ballerup Kommune for indskudslån på telefonnummer 44 77 20 00 og bede om Borgerservice
  • Udbetaling Danmark for boligstøtte på telefonnummer 70 12 80 63. 

Andre sider i Handicapegnede boliger

Kontakt

C-VS Afgørelser og
Hjælpemidler


Send sikker besked 

4477 1717

E-mail