Politikker

Alle plejecentre i Ballerup Kommune følger Ballerup Kommunes kost-, handicap- og ældrepolitikker.

 

 

Lokal kostpolitik for plejecentrene i Ballerup kommune herunder madservice og caféer.

Borgerne skal have..

  • En ernæringsrigtig og alsidig fuldkost/diætkost.
  • Tilbud om at købe mindst ét veltillavet måltid om dagen.
  • Medindflydelse og medbestemmelse i forhold til kosten.

Endvidere skal..

  • Der tilstræbes en ensartet pris og portionsstørrelse i kommunen.
  • Kosten fremstilles udfra friske råvarer af god kvalitet.
  • Råvarene tilstræbes at være i sæson og økologiske iht. dogme aftalen, dog indenfor budgetrammen.
  • Kosten til borgerne skal fremstilles af kostfagligt personale.
  • Der være et tværfagligt samarbejde mellem faggrupperne for, at sikrer en optimal ernæring.
  • Det øvrige faglige personale skal være med til, at skabe en god og motiverende atmosfære omkring måltidet.
  • Det kostfaglige personale tilstræber et højt serviceniveau over for borgeren.
Denne kostpolitik til ældre i Ballerup kommune, udspringer af et samarbejde mellem kostfaglige ledere på plejecentrene.
Vi mener det er vigtig for Ballerup kommune, at plejecentrenes køkkener har en fælles politik at arbejde udefra, samt der er et klart defineret kvalitets- og serviceniveau at tilbyde til borgerne.
Vi forventer desuden at kostfagliguddannet personale medvirker ved udarbejdelsen af informationsmateriale om mad- og servicetilbud i Ballerup kommune. Det er meget vigtigt at få en sund og alsidig kost, hvilket på længere sigt er med til at forebygge eller udskyde et større plejebehov. Det skal derfor tilstræbes, at alle borgere får tilbud om at kunne købe mindst et veltillavet måltid om dagen. Det kan enten bringes hjem, eller det kan indtages på plejecenter, café o.lign. gerne i samvær med andre, da ensomhed sygdom og manglende ernæring/fejlernæring i høj grad også er skyld i reduceret funktionsniveau.
Med højt serviceniveau forstås, at der tilbydes fleksible spisetider, reelle valgmuligheder i type og størrelse af maden, samt mulighed for at spise varm mad eller smørrebrød i cafeerne.
Køkkenerne er underlagt fødevarelovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen, arbejdet bliver fulgt op af de lovpligtige tilsyn. Derudover arbejdes efter de gældende personalepolitikker i Ballerup kommune.