Politikker

Her kan du læse Ballerup Kommunes forskellige politikker:

Om erhvervspolitik

Ballerup Kommune har i de sidste 40-50 år - i samarbejde med kommunens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner - opbygget en meget stærk lokal erhvervstradition og præsteret en kontinuerlig udbygning af store erhvervsområder.Kommunen har derved opnået en alsidig sammensætning af virksomheder i alle størrelser og indenfor alle brancher.

Ballerup Kommune ønsker at styrke samarbejdet og har udarbejdet en tværfaglig, visionær erhvervs- og vækstpolitik, der har rødder i beskæftigelses-, skole- og uddannelses- samt erhvervspolitik.

Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021

Frivillighedsrådet skal medvirke til at omsætte Frivillighedspolitikken i Ballerup Kommune i handling. Rådets formål er at styrke, støtte og udvikle det samlede frivillige område.

Læs Frivillighedspolitikken her

Om handicappolitik

Det er med glæde, at vi nu kan præsentere en samlet handicappolitik for Ballerup Kommune.

Handicappolitikken er en ramme om vores indsats på handicapområdet de kommende år, hvor vi står over for store udfordringer, blandt andet som følge af kommunalreformen.
 
 
Vi har også lavet en letlæselig udgave af vores handicappolitik:
 

Idrætspolitikken er en ramme, hvor det

overordnede mål er ”idræt for alle”.Vi forsøger at favne bredt og har derfor

besluttet os for at fokusere på hele syv

forskellige temaer, nemlig

  • Foreningslivet
  • Idræt for alle 
  • Idræt og sundhed 
  • Idræt, skoler og institutioner 
  • Faciliteter og byens rum 
  • Eeite- og talentudvikling
  • Idrætsbegivenheder.

Læs Idrætspolitikken her

Om Integrationspolitik

I de senere år har Ballerup Kommune udarbejdet en række kommunale politikker som et ønske om at synliggøre kommunens visioner på forskellige indsatsområder og som styringsinstrument for den kommunale indsats.

Disse politikker omfatter naturligt alle borgere i kommunen - og dermed også de etniske minoriteter. For at styrke integrationsprocessen er det imidlertid nødvendigt at etablere en særlig indsats.

Integrationspolitikken sætter fokus på og synliggør de etniske minoriteters særlige behov, og skal derfor ses som en uddybning af de eksisterende politikker og en målretning af den kommunale indsats i forhold til de etniske minoriteter. Det er ønskeligt, at denne indsats på sigt vil medvirke til, at området bliver en integreret del af de øvrige kommunale politikker.

Her kan du læse Integrationspolitik

Om Kultur- & Fritidspolitikken

Ballerup Kommune har en lang tradition for at have et attraktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, der til dels bygger på et fundament af en række velfungerende kulturinstitutioner. Men kendetegnende for kultur- og fritidsområdet er også, at det lever på en lyst og et engagement fra byens foreninger og de mange kulturfrivillige, der alle bidrager til løsninger og kontinuerlig udvikling på området.

Kultur- og fritidsområdet besidder en egen værdi, men spiller også en vigtig rolle som løftestang for indsatser indenfor andre politikområder. At arbejde på tværs af områder og samtænke indsatser er centralt, for at skabe en sammenhængskraft i kommunen og en by i balance.

I december 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny kultur- og fritidspolitik for fortsat at styrke indsatserne på kulturområdet samt at sørge for, at kultur- og fritidslivet fortsat samtænkes med øvrige indsatser. Dette for at sikre den forsatte videreudvikling af den kulturelle sammenhængskraft, vi har i kommunen.

Politikken er opdelt i seks temaer:

• Faciliteter

• Foreningslivet

• Kultur og fritid i byens rum

• Tag ejerskab til kunst og kultur

• Børn og unges møde med kunst og kultur

• En håndsrækning

Her kan du læse Kultur- og Fritidspolitikken

Andre sider i Politikker