Søg en plejebolig

Du har mulighed for at søge en plejebolig hvis du på grund af et betydeligt nedsat funktionsniveau ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig. 

Du kan se mere om Ballerup Kommunes plejecentre i menuen herunder. 

  • Du kontakter Hjælpemidler og Visitation på telefonnummeret i kontaktboksen til højre. Husk at taste 1. En pårørende kan, med din accept, søge en plejebolig på dine vegne. 
  • Du bliver herefter vejledt om kriterierne for at blive godkendt til en plejebolig. 
  • Når du søger om en plejebolig, får du et hjemmebesøg af en visitator. Visitatoren vil sammen med dig lave din indstilling til plejebolig. 
  • Det er visitationsudvalget i Ballerup Kommune der behandler ansøgninger om plejeboliger én gang om måneden.  Du vil efter mødet få skriftlig besked om afgørelsen. 

For at blive godkendt til plejebolig skal ansøgeren opfylde punkt 1 eller punkt 2 af nedenstående punkter: 

  1. Borgere med fysiske og psykiske handicaps, som kræver kontinuerlig støtte, pleje og omsorg over hele døgnet, og hvor det er vurderet, at denne hjælp ikke længere er tilstrækkelig til at varetage pleje af borger i hjemmet. Borgere som kræver kontinuerlig støtte for at kunne opretholde eller strukturer og/eller tilrettelægge en dagligdag. 
  2. Pleje med relevant hjemmehjælp og sygepleje skal i hjemme været afprøvet i en periode på optil tre måneder - og denne hjælp være vurderet ikke tilstrækkelig for at sikre borgers plejebehov - før borger kan indstilles til plejebolig. En borger kan derfor, som udgangspunkt, ikke godkendes til plejebolig under indlæggelsesforløb eller i hjemmet, hvor det ikke er afprøvet pleje med relevant og tilpasset hjælp. Borger som lider af dødelig sygdom er undtaget.

Borgeren skal på ansøgningstidspunktet være aktuelt søgende til en plejebolig. 

I Ballerup Kommune er der syv plejecentre. 

Egely, Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup

Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12, 2750 Ballerup  

Lindehaven, Præstevænget 11, 2750 Ballerup

Toftehaven, Nygårdsvej 35 – 37, 2750 Ballerup 

Lundehaven, Skovlunde Torv 8 – 12, 2740 Skovlunde

Rosenhaven, Bybjergvej 11 – 13, 2740 Skovlunde

Sønderhaven, Søndergårds Álle, 2760 Måløv

Ønsker du at søge en plejebolig i Ballerup Kommune, skal du kontakte din bopælskommune. Hvis du bliver godkendt til en plejebolig, sender din bopælskommune din ansøgning til Ballerup Kommune.  

I den politisk vedtagne kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp kan du se hvilken hjælp du kan forvente at modtage fra Ballerup Kommune, når du bor i plejebolig. 

Kontakt

Hjælpemidler &
Visitation


Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 1717

E-mail

Digital post