Sådan arbejder vi

I Center for Social og Sundhed arbejder vi med sundhed, forebyggelse og omsorg i hele Ballerup Kommune. 

Vi understøtter den enkelte borgers mulighed for et sundt og godt liv. Det gør vi ved at have fokus på dine muligheder for at opnå et godt liv ud fra, hvad der er vigtigst for dig. 

 

Vision:
Sammen skaber vi fremtidens velfærd, vi inddrager borgeren, vi samarbejder og tænker nyt i opgaveløsningen

 

Mission:
Vi understøtter den enkelte borgers ønsker for et godt, sundt og værdigt liv.
Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og netværk og finder de bedste løsninger sammen med borgeren. 

Region Hovedstaden udarbejdede i 2013 en sundhedsprofil for Ballerup kommune, hvor alkohol, overvægt og mental sundhed er de vigtige fokusområder.

I Ballerup Kommune er vi derfor opmærksomme på disse områder, men vi har også selv defineret en række indsatsområder for de kommende år.

Alle disse fokusområder behandler vi med et fremtidigt øget befolkningstal in mente. Særligt under hensyntagen til en stor stigning i antallet af borgere i alderen +80 år.

Med Sundhedsplanen er der lavet en faglig prioritering af indsatsområder for de fire målgrupper børn, unge, voksne og seniorer.

Du kan læse Sundhedsplanen 2015-2018 her

Hvad er kvalitetsstandarder?

  • Formålet med kvalitetsstandarderne er, at beskrive den hjælp du som borger kan forvente at modtage fra Ballerup kommune.
  • For at vide hvornår vi taler om god service, har Ballerup Kommune udarbejdet en række kvalitetsstandarder.
  • Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at sikre, at borgernes forventninger til den kommunale service afstemmes med det politisk besluttede serviceniveau og den faktiske indsats.

Hvad bruges standarderne til?

  • Kvalitetsstandarderne er tænkt som en måde at give dig en enkel og klar information om, hvilken hjælp du kan forvente at få.
  • Du kan derfor bruge standarderne til et redskab for at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til egne medarbejdere, såvel som de private leverandørers medarbejdere.  

En god service er vigtig

  • En god service på omsorgsområdet er vigtigt for Ballerup Kommune, og ikke mindst for dig som borger i Ballerup.
  • Du kan bruge kvalitetsstandarderne til at orientere dig i, og som et udgangspunkt for en dialog med de medarbejdere, du er i kontakt med omkring din pleje og omsorg. 

Kvalitetsstandarder:

 

 

I Ballerup Kommune understøtter vi den enkelte borgers mulighed for et sundt og godt liv.

Læs Rehabiliteringsstrategien 2015-2017 her

I Ballerup kommune har vi en række tiltag som varetages af frivillige. Læs mere om dine muligheder om at være frivillig i Ballerup Kommune.

Kontakt

Center for Social og
Sundhed

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail