Kørsel til læge/speciallæge

Pensionister som ikke kan benytte offentlige transportmidler, herunder kommunens servicebus, kan bestille transport med Movia Flextrafik.

Er du pensionist og gruppe 1-sikret, kan du ved sygdom få godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge. Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler, herunder kommunens servicebus, kan du bestille transport med Movia Flextrafik.

Ring til Ballerup Kommunes Borgerservice på telefon 4477 2000  mandag, tirsdag fra kl. 10-15, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-13.

Når du bestiller, skal du oplyse:

  1. Hvorfor du ikke kan bruge offentlig transport/servicebus
  2. Personnummer, telefonnummer og dato for turen.
  3. Lægens/lægehusets navn og mødetidspunkt hos lægen samt tidspunkt for hjemkørsel.
  4. Eventuelle hjælpemidler.

Som udgangspunkt bliver du hentet ved kantstenen, men er det nødvendigt, kan du blive hentet i dit hjem/i konsultationen.

Bestil transporten senest to timer før mødetidspunktet hos lægen. Har du en akut tid, der gør, at du ikke kan bestille i god tid, kan du undtagelsesvis bestille en taxa. For at få refunderet taxa-regningen, skal du sende eller aflevere regningen til Borgerservice.

Andre sider i Kørsel til læge/speciallæge

Kontakt

Ballerup Rådhus
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail

Ikon for digital post Digital post