Plejeorlov

Plejeorlov
Hvis du ønsker at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag efter SEL § 119.  

Genvej til ansøgningsskema på borger.dk: Ansøgning om plejevederlag
OBS! Du skal også sende os en kopi af den syges terminalerklæring samt ansøgers 3 seneste lønsedler.