Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarden beskriver Hjælpemiddelteamets indsatser ud fra lovgivningen og det serviceniveau, der er politisk bestemt.

Borgere i kommunen kan bruge kvalitetsstandarden som en kilde til information om, hvordan man søger om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning.Ved at give svar på spørgsmål, giver kvalitetsstandarden et overblik over kommunens praksis på området.

Kvalitetsstandarden kan give borgere eller pårørende overblik over, hvilke indsatser Ballerup Kommune træffer afgørelse i, og hvordan man kan få hjælpemidler tildelt.

De hjælpemidler, der bevilges og leveres til kommunens borgere, skal leve op til de kvalitets- og værdimæssige krav, som kvalitetsstandarden beskriver.

Kvalitetsstandarden beskriver, hvilke regler, der generelt gælder for tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning.

Der tages forbehold for lovændringer og principafgørelser fra Ankestyrelsen, som kan have betydning for hvilke hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger der kan bevilges.

Kvalitetsstandarder i Hjælpemiddelteamet