Korttidspladser

Ballerup Kommune har et antal pladser til kortere varende ophold, som bliver brugt til genoptræning, aflastning og til borgere med demens.

Pladserne ligger på

  • Plejecenter Lindehaven
  • Plejecenter Sønderhaven
  • Parken rehabilitering

Du kan ikke selv vælge et specifikt sted.

Hvis du er indlagt på hospitalet, kontakter du Ballerup Kommunes udskrivelsesteam på telefon 2535 2946.

Hvis du er i egen bolig, kontakter du til Afgørelser og Hjælpemidler på telefon 4477 1717 (tast 1).

Det er afdelingen Afgørelser og Hjælpemidler, der bevilger ophold på pladserne efter Servicelovens § 84 stk. 2, ud fra en konkret individuel vurdering af dit funktionsniveau med udgangspunkt i Ballerup Kommunes kriterier for aflastning/genoptræningsophold.

  • Du skal selv medbringe skiftetøj og toiletsager til dit ophold
  • Du skal selv sørge for medicin og doseringsæsker til dit ophold
  • Du skal selv bestille og betale din transport til og fra korttidsopholdet.
  • Se takster for Social- og Sundshedsudvalgets område ved at klikke på linket.