Sundhedsuddannelser

 • Har du lyst til at uddanne dig inden for social- og sundhedsområdet som enten social- og sundhedshjælper (SSH) eller som social- og sundhedsassistent (SSA), kan du få mere information her. 
 • I Ballerup Kommune søger vi nemlig elever der ønsker at uddanne sig og gøre en forskel. 
 • Ballerup Kommune uddanner elever på social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne, samt sygeplejerskeuddannelsen.

 

 • Du kan søge en elevplads ved at se under ledige jobs i Ballerup Kommune 

   
 • Hvis ikke der fremgår et jobopslag for elever betyder det, at der ikke pt. søges elever 

   
 • Hold derfor jævnligt øje med siden. 

 

 • social- og sundhedselever i januar og august (to gange årligt)
 • social- og sundhedsassistenter elever i januar, april, august og november (fire gange årligt).  

 

 • Du har interesse og brænder for social og sundhedsområdet
 • Du er uddannelsesparat, har situationsfornemmelse, kan udvise selvstændighed og har forståelse for den enkelte borger
 • Det er vigtigt, at du kan kommunikere på dansk, da der under uddannelsen vil være krav til, at du kan formulere og kommunikere med dine borgere og dine kolleger. Er du fx ordblind, er der mulighed for at få en IT-Rygsæk på skolen, så du har de samme forudsætninger som dine andre medstuderende
 • Du skal kunne færdes på en cykel, når du er i Hjemmeplejen
 • For at starte på uddannelsen er det en forudsætning, at du har gennemført og bestået et grundforløb 2 på en social- og sundhedsskole.  Se SOSUH.dk for ansættelsestidspunkter.

I praktikuddannelsen i Ballerup kommune tilknyttes du praktikvejledere, som oplærer, støtter og vejleder dig.Dette sker ved fx ved at arbejde med læringen igennem

 • praktiske handlinger
 • holdningsdiskussioner i plejeteamet
 • vejledningssamtaler
 • temaundervisning sammen med dine elevkammerater
 • og meget andet.

Praktikforløbene foregår forskellige steder alt afhængig af din uddannelse.

 • En social- og sundhedshjælper vil primært være i hjemmeplejen samt på plejehjem
 • En social- og sundhedsassistent har mulighed for både at komme på hospital, i psykiatrien, i hjemmeplejen, plejecenter mm.

Kontakt

Uddannelses-
konsulent

Vivi  Aakjær Abben

Send sikker besked 

2535 2831

E-mail