Borgerstyret personlig assistance (BPA)

  • BPA ordning er rettet mod dig med et massivt hjælpebehov, hvor dit samlede behov ikke kan dækkes ved fx almindelig praktisk og personlig hjælp og pleje, ledsageordning mv. 
     
  • Du skal have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp
     
  • Og kan du samtidig selv være daglig leder for dine hjælpere? Så er en Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, måske noget for dig.

Du kan søge om en BPA-ordning, hvis du:

  • har betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
  • har et omfattende behov for hjælp, ledsagelse og overvågning som ikke kan dækkes af anden form for personlig hjælp
  • er fyldt 18 år

Derudover er det et ufravigeligt krav, at du kan fungerer som arbejdsleder for dine hjælpere.
Hvis du kan/vil, kan du også være arbejdsgiver for dine hjælpere. Denne opgave kan videregives til nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. 
Vil du søge om en BPA-ordning, skal du kontakte Center for Voksne og sundhed, Social Vejledning. 

Send en mail til eller kontakt Social vejledning via oplysningerne i kontaktboksen.