Bofællesskabet Sønderhaven

Bofællesskabet Sønderhaven, er et bo-tilbud efter ABL §105 / SEL §85, til dig, hvis du har en form for udviklingshæmning. Der er altid personale til rådighed for at støtte og hjælpe dig der, hvor du kan have brug for det - enten fysisk eller psykisk.

I Sønderhavens bofællesskab bor 12 bofæller med hvert sit behov for støtte. Her er mange gode grin, god atmosfære og masser af omsorg for hinanden.

Det er vigtigt, man føler sig set, hørt, forstået og respekteret for den, man er. Medarbejderne er derfor nysgerrige, hjertevarme, engagerede og flerfagligt sammensat med en anerkendende tilgang. Udover at de er fagligt velfunderede, er de meget bevidste om at se mennesket bag evt. diagnoser med stor respekt for bofællernes ret til selvbestemmelse. 

Lejlighederne er fordelt med 6 på hver etage. Men alle bofæller færdes på begge etager og spiser enten sammen, på tværs eller på skift, alt efter lyster og behov. Man kan også spise eller hygge i sin egen lejlighed, hvis man vil det.

Læs vores seneste tilsynsrapport her:

Kontakt:

Daglig leder:
Elisabeth Simonsen  
Tlf.: 2516 9760
Email:  elis@balk.dk