Bibliotekscafeen

Støttet beskæftigelse på Ballerup Hovedbibliotek

Bibliotekscafeen (§ 103) tilbyder borgere med særligt behov arbejde som cafemedarbejder på Ballerup Hovedbibliotek.

I cafeen er arbejdet delt op i to hovedområder: Køkkenet, hvor der tilberedes mad og cafeen, hvor der betjenes kunder.

Hos os socialiseres borgeren i samspil med kolleger og gennem kontakten med de mange mennesker, der besøger cafeen hver dag. Desuden får de oplevelsen af at være gode til noget, og de har et arbejde, som kommer andre mennesker til gode.

Se en lille film om Bibliotekscafeen her:

 

 

Læs mere om Bibliotekscafeen herunder.

 

Voksne med et funktionsniveau svarende til lettere udviklingshæmmet

Bibliotekscafeen henvender sig til voksne med særlige behov.

Fælles for cafeens medarbejdere er, at de modtager førtidspension og er visiteret af sagsbehandleren.

Det er væsentligt, at medarbejderen er mobil (ikke kørestols- eller gangstativbruger) og på egen hånd kan komme til og fra arbejde. Bibliotekscafeen modtager praktikanter fra STU, og nye medarbejdere kommer i et uforpligtende praktikforløb for at afklare, om arbejdspladsen er noget for dem.

Støttet beskæftigelse tæt på det ordinære arbejdsmarked

Vision

Overordnet er målet at skabe en arbejdsplads for voksne med særlige behov, der kommer så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.

Socialisering er en af de bærende værdier i tilbuddet. Medarbejderne lærer at tage hensyn til hinanden og hinandens forskelligheder.

Arbejdet er på samme tid afvekslende og rutinepræget, og dermed både udfordrende og trygt. Medarbejderne har ansvar og bliver samtidig forstået og respekteret med deres individuelle ønsker og behov.

Mission

Cafeens mission er at styrke borgerens sociale netværk, hvilket er vigtigt i forhold til livsglæde og selvværd. Borgeren socialiseres i samspil med kolleger og gennem kontakten med de mange mennesker, der besøger cafeen hver dag. Desuden får de oplevelsen af at være gode til noget, og de har et arbejde, som kommer andre mennesker til gode.

Cafeen fungerer på mange måder som en almindelig arbejdsplads, borgeren ansættes i Ballerup Kommune med lønseddel, MUS samtaler, medarbejdermøder, sygefraværssamtaler, julefrokost, sommerudflugt osv., hvilket giver medarbejderne en oplevelse af at have et rigtigt arbejde.

 

Hvad der skal til for at blive medarbejder i cafeen

Medarbejderne i cafeen skal kunne magte forskellige funktioner og opgaver, og de skal kunne samarbejde med andre og klare en til tider hektisk hverdag. Personalet deltager i arbejdet og støtter medarbejderne undervejs.

Alle får et hygiejnekursus og skal have hygiejnebevis for at arbejde i cafeen. Kurserne tilrettelægges særligt for cafeens målgruppe og kan tages over nettet eller på Teknisk Skole. Desuden får medarbejderne med tiden brandkursus og førstehjælpskursus.

Mødetiden planlægges i en vis udstrækning efter medarbejderens ønsker og behov inden for cafeens åbningstider mandag til lørdag, og det forventes, at man møder til tiden.

 

Bibliotekscafeen består af to arbejdspladser i én:

  • Køkkenet, hvor der tilberedes mad
  • Cafeen, hvor der betjenes kunder

Målet er, at alle medarbejdere på skift dækker begge arbejdsområder og på skift dækker lørdagsvagten.

Medarbejderne oplæres inden for bestemte arbejdsopgaver, som de bliver ”mestre” i. For eksempel er én mester i at bage boller, mens en anden er ”pestomester”. Målet er at gøre medarbejderne så selvstændige som muligt med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.

Cafeen arbejder tæt sammen med Ballerup Biblioteks personale, og medarbejderne servicerer bibliotekets personale med kaffe og te til møder og kurser, brunch til særlige arrangementer osv. Desuden køber bibliotekarerne ofte frokost i cafeen, hvor medarbejderne får en snak og ros for det, de laver.

Vi tilstræber, at alle medarbejdere på skift arbejder i cafeen. Nogen har brug for hjælp, mens andre klarer opgaven på egen hånd. Kasseapparatet er brugervenligt og indrettet med farvekoder, og man står kun alene, hvis man er tryg ved det.

 

Ledelse

Forstander

Vivi Lauritsen

Mail: vla@balk.dk

Tlf.: 4477 6252

 

Personale

Telefon: 4477 1704 / 4175 0081 / 4175 0082

Henrik  Lybecker Christiansen

Mail: hlch@balk.dk

Maja Fangel Pedersen

Mail: mf1@balk.dk 

Bente Grubbe

Mail: bgu@balk.dk

Kontakt

Bibliotekscafeen

Stationspladsen 1
2750 Ballerup

4477 1729

E-mail