Kontakt botilbud eller Social Vejledning

Ballerup Kommunes tilbud til voksne med særlige behov dækker over

  • botilbud til voksne med fysisk og psykisk handicap
  • beskæftigelsestilbud
  • socialpædagogisk støtte 
  • ledsagerordning
  • merudgifter for voksne 
  • samværs- og aktivitetstilbud
  • borgerstyret personlig assistance 
  • ophold på krisecentre eller herberg
  • døvblinde

Se kontaktoplysninger nedenfor.