Beskæftigelse

Beskæftigelse i Voksne med Handicap i Ballerup Kommune

Alle borgere har ret til et arbejdsliv med meningsfulde opgaver og sociale aktiviteter.

Beskæftigelsestilbuddene henvender sig til borgere, der med den rette støtte og vejledning evner at passe et arbejde.

Voksne med Handicap rummer ét beskæftigelsestilbud:

  • Bibliotekscafeen

Læs om tilbuddet herunder.

SOCIALE MEDIER