Utilsigtede Hændelser

En utilsigtet hændelse forekommer, når en patient bliver skadet eller udsat for risiko for skade i sin kontakt med det danske sundhedsvæsen. 

Som borger, patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere en hændelse, så sundhedspersonalet kan blive opmærksom på hændelsen og undgå, at den sker igen. 

I Ballerup kommune har vi en god sikkerhedskultur, og det sundhedsfaglige personale rapporter selv de hændelser, der opleves.

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som en klage. Hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed